Polytrim


GlaxoSmithKline | Polytrim (Medication)


Desc:

Ang Polytrim/polymyxin b, trimethoprim ay gumagamot ng mga bakterya sa impeksyon ng mata (tulad ng blepharitis o conjunctivitis). Hindi ito tatalab sa ibang uri ng impeksyon sa mata. Ang hindi tamang paggamit ng antibiotic ay nagdudulot ng kawalan ng bisa ng gamot. ...

Side Effect:

Wala naman naiulat na seryosong allergic reactions ang gamot na ito tulad ng pamamantal, pangangati o pamamaga ng mata/ mukha/ dila/ lalamunan, matinding pagkahilo o hirap sa paghinga. Subalit kung makaramdam ng mga ganitong sintomas, agad na humingi ng tulong medikal. Ang matagal at pinahabang panahon na paggamit ng gamot na ito ay maaaring magdulot ng iba pang uri ng impeksyon sa mata kasama na ang fungal infections. Agad na tumawag sa iyong doktor kung mapapansin ang mga panibagong sintomas sa mata tulad ng pananakit, pamamaga at makapal na pagmumuta. Pansamantalang pamumula, pangangati, paghapdi o panlalabo ng paningin ang mga maaaring maramdaman sa paggamit ng gamot na ito. ...

Precaution:

Bago gumamit ng polymyxin B/trimethoprim, ipagbigay alam sa iyong doktor kung ikaw ay hindi hiyang sa gamot na ito o kung may iba pang uri ng alerdyi. Bago magsagawa ng operasyon, ipagbigay alam din sa iyong doktor o dentista ang lahat ng mga produktong ginagamit kasama ang mga de-resetang gamot, hindi resetadong gamot at mga erbal na produkto. Matapos maglapat ng gamot na ito sa iyong mata, maaaring pansamantalang manlabo ang iyong paningin. Huwag magmaneho o gumamit ng mabibigat na makinarya upang makasiguro sa iyong kaligtasan. Bago gumamit ng gamot na ito, ipaalam sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong medikal na kasaysayan lalo na ang paggamit ng contact lens. Hindi ito nirerekomenda sa mga buntis o nagpapasuso ng walang pahintulot ng iyong doktor. ...