Potassium


Atlas Laboratoire | Potassium (Medication)


Desc:

Isang supplementong mineral ang gamot na ito na ginagamit upang maiwasan o mabigyang lunas ang mababang halaga ng potassium sa dugo. Mahalaga ang isang normal na antas ng potassium sa dugo upang ang iyong mga cells , ugat, puso, kalamnan, at bato ay maayos na gumana. Kadalasan antas ng dugo ng potassium ay karaniwang nakukuha sa pamamagitan ng pagkain ng balanseng diyeta. Gayunpaman, may mga sitwasyon na pwedeng maging dahilan na mabilis mawala ang potassium sa iyong katawan kesa mapalitan ito sa pamamagitang ng iyong kinakain o diyeta. ...

Side Effect:

Mga kadalasang epekto ng gamot na ito ay ang: pagduwal, pagsusuka, gas, pagkabalisa sa tiyan, o pagtatae ay posibleng maransan. Kung anuman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto na nangyari ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor: mahirap o masakit na paglunok, pakiramdam na parang ang capsule o tablet ay nagbara sa iyong lalamunan. Kung ang alinman sa mga bihirang ngunit napaka-seryosong epekto ay nagaganap, agad na sabihin agad sa iyong doktor: pagsusuka na parang mga dinurog na kape, sakit sa tiyan o sikmura, pamamaga, mga itim o matagal ng dumi ng tao. Hindi pa tiyak ang ang mga seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito, ngunit humingi ng agarang medikal na atensyon kung nangyari ito. Maaring kabilang sa mga simtomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi ay ang: pantal, pangangati o pamamaga lalo na sa mukha, dila, lalamunan, matinding pagkahilo, at problema sa paghinga. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor bago gamitin ang gamot na ito kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Kung gumagamit ka ng iba pang gamot, sabihin sa iyong doktor at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, colitis, o mga problema sa tiyan. Kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko bago gamitin ang gamot na ito, kung mayroon ka: mataas na antas ng potasa sa dugo, malubhang sakit sa bato tulad ng kidney failure, hindi gumaling na underactive adrenal gland, biglang pagkawala ng mga tubig sa katawan, matinding kondisyon ng pagkasira ng tisyu. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medical bago gamitin ang gamot na ito, lalo na sa: mga problema sa bato, ilang uri ng sakit sa puso, mga problema sa esophagus,tiyan, bituka. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...