Pramipexole - oral


Boehringer Ingelheim | Pramipexole - oral (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Pramipexole nang nag-iisa o sa iba pang mga gamot upang gamutin ang mga sintomas ng sakit na Parkinson, ito ay isang karamdaman sa nevous system na nagdudulot ng mga paghihirap sa paggalaw, pagkontrol ng kalamnan, at balanse, kabilang din ang panginginig ng mga bahagi ng katawan, paninigas, pinabagal paggalaw, at mga problema sa balanse. Ginagamit din ang Pramipexole upang gamutin ang restless legs syndrome. Ang Pramipexole ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na dopamine agonists. Gumagana ito sa pamamagitan ng pag-arte kapalit ng dopamine, isang natural na sangkap sa utak na kinakailangan upang makontrol ang paggalaw. ...

Side Effect:

Maaaring mangyari ang mga epekto tulad ng amaurosis fugax, blepharitis, blepharospasm, cataract, dacryostenosis aquired, dry eye, pagdurugo ng mata, pangangati ng mata, sakit sa mata, pamamaga ng eyelid, eyosis ng ptosis, glaucoma, angina pectoris, arrhythmia supraventricular, atrial fibrillation, atrioventricular unang degree, atrioventricular block pangalawang degree, bradycardia, bundle branch block, pag-aresto sa puso, pagkabigo sa puso, pagkabigo sa puso, congestive, cardiomegaly, coronary artery oklusi, kakulangan sa ginhawa sa dibdib, panginginig, pagkamatay, drug withdrawal syndrome, pamamnas, pakiramdam na malamig, pakiramdam ng mainit, pagkamayamutin, pagkauhaw. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor bago gamitin ang gamot na ito kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, colitis, o mga problema sa tiyan. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...