Prasugrel


Eli Lilly and Company | Prasugrel (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Prasugrel upang maiwasan ang pamumuo ng dugo sa mga taong may acute coronary syndrome na sumasailalim sa isang pamamaraan pagkatapos ng isang kamakailang atake sa puso o stroke, at sa mga taong may ilang mga karamdaman sa puso o mga daluyan ng dugo. ...

Side Effect:

Kapag gumagamit ng Prasugrel, ang pinakakaraniwang mga epekto ay nagpapatuloy o nakakabahala: sakit sa likod; ubo; pagtatae; sakit ng ulo; banayad na pasa o pagdurugo; pagduduwal; mga nosebleed; pagod Humingi kaagad ng atensyong medikal kung ang alinman sa pitong epekto na nagaganap kapag gumagamit ng Prasugrel: malubhang reaksiyon ng alerhiya tulad ng pantal-pantal; pangangati; kahirapan sa paghinga o paglunok; higpit sa dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, lalamunan, o dila ; hindi pangkaraniwang pamamalat; itim, tarry stools; pagbabago sa dami ng ihi na ginawa; sakit sa dibdib; pagkalito; pag-ubo ng dugo; madilim o madugong ihi; pagkahilo; hinihimatay; mabilis, mabagal, o hindi regular na tibok ng puso; lagnat, panginginig, o paulit-ulit na namamagang lalamunan; panig na kahinaan; maputlang balat; mga lilang spot sa balat o bibig; pag-agaw; matindi o paulit-ulit na sakit ng ulo; matindi o paulit-ulit na pagduwal, pagsusuka, o pagtatae malubha o paulit-ulit na mga nosebleed; igsi ng paghinga; mga problema sa pagsasalita; sakit sa tyan; hindi pangkaraniwang pasa; hindi pangkaraniwang o matinding pagdurugo tulad halimbawa ng labis na pagdurugo mula sa pagbawas, pagdaragdag ng pagdurugo ng panregla, hindi maipaliwanag na pagdurugo ng ari, hindi pangkaraniwang pagdurugo mula sa mga gilagid kapag nagsisipilyo; hindi pangkaraniwang pagkapagod o kahinaan; pagbabago ng paningin o malabong paningin; pagsusuka na naglalaman ng dugo o parang mga bakuran ng kape; naninilaw ng balat o mga mata. ...

Precaution:

Kung ikaw ay alerdye sa prasugrel huwag gamitin ang gamot na ito, o kung mayroon kang anumang aktibong dumudugo tulad ng ulser sa tiyan o dumudugo sa utak tulad ng mula sa pinsala sa ulo, o isang kasaysayan ng stroke, kasama ang TIA o mini -stroke. Maaaring kailanganin mo ang itama ang dosis o mga espesyal na pagsusuri upang ligtas na uminom ng gamot na ito kung mayroon kang alinman sa iba pang mga kundisyon na ito,: isang dumudugo o karamdaman sa pamumuo ng dugo, tulad ng hemophilia; isang ulser sa tiyan; matinding sakit sa atay; o bago o pagkatapos lamang ng operasyon na coronary artery bypass graft, o CABG. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...