Pravachol


Bristol-Myers Squibb | Pravachol (Medication)


Desc:

Isang gamot na nagpapababa ng kolesterol ang Pravachol o pravastatin na pumipigil sa paggawa ng kolesterol sa katawan. Nagbabawas ng low-density lipoprotein (LDL) na kolesterol at kabuuang kolesterol sa dugo ang gamot na ito. Ang pagbaba ng iyong kolesterol ay maaaring makatulong na maiwasan ang sakit sa puso at pagtigas ng mga ugat, mga kundisyon na maaaring humantong sa atake sa puso, stroke, at sakit sa vaskular. Ang Pravachol ay ginagamit upang gamutin ang mataas na kolesterol. Ginagamit din ito upang mapababa ang peligro ng stroke, atake sa puso, o iba pang mga komplikasyon sa puso sa mga taong may coronary heart disease. ...

Side Effect:

Kung mayroon kang alinman sa mga palatandaan ng isang reaksiyong alerdyi, humanap agad ng tulong medikal na pang-emergency: mga pantal; hirap huminga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Tawagan ang iyong doktor kaagad at itigil ang paggamit ng pravastatin at kung mayroon kang alinman sa mga seryosong epekto na ito: sakit sa dibdib; sakit ng kalamnan, lambing, o kahinaan na may sintomas ng lagnat o trangkaso at madilim na kulay na ihi; o pagduwal, sakit ng tiyan, mababang lagnat, pagkawala ng gana sa pagkain, madilim na ihi, mga dumi ng kulay na putik, paninilaw ng balat o mga mata. Ang hindi gaanong seryosong mga epekto ay kinabibilangan ng: banayad na sakit sa tiyan, paninigas ng dumi, pagtatae; heartburn, kabag, bloating, sira ang tiyan; pagod na pakiramdam; sakit ng ulo, pagkahilo; sira ang ilong, sipon o sintomas ng trangkaso; pantal sa balat; o pangkalahatang sakit. ...

Precaution:

Para matiyak kung ligtas ang paginum ng Pravachol ay agad na sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang alinman sa iba pang mga kundisyong ito: kasaysayan ng sakit sa atay; kasaysayan ng sakit sa bato; diabetes; isang sakit sa thyroid; o kung umiinom ka ng higit sa 2 mga inuming nakalalasing araw-araw. Ang Pravachol ay maaaring maging sanhi ng ng mga bihirang kaso, isang kundisyon na magreresulta sa pagkasira ng skeletal muscle tissue, na humahantong sa pagkabigo sa bato. Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng iba pang mga gamot na iyong ginagamit. Ang kondisyong ito ay maaaring mas malamang na mangyari sa mga matatandang matatanda at sa mga taong may sakit sa bato o hindi mahusay na kontroladong hypothyroidism (underactive thyroid). Ang ilang mga ibang gamot ay maaaring dagdagan ang iyong panganib ng malubhang mga problema sa kalamnan, at napakahalaga na alam ng iyong doktor kung gumagamit ka ng alinman sa mga ito: gemfibrozil, fenofibric acid, o fenofibrate; mga gamot na naglalaman ng niacin; o mga gamot na nagpapahina sa iyong immune system, tulad ng steroid, gamot sa cancer, o mga gamot na ginagamit upang maiwasan ang pagtanggi ng transplant ng organ. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...