Praziquantel - oral


Merck & Co. | Praziquantel - oral (Medication)


Desc:

Isang anthelmintic o gamot na kontra-bulate ang Praziquantel. Pinipigilan nito ang mga bagong hatched insect larvae o bulate mula sa paglaki o pagdami sa iyong katawan. Ang Praziquantel ay ginagamit upang gamutin ang mga impeksyong dulot ng mga bulate na Schistosoma, na pumapasok sa katawan sa pamamagitan ng balat na nakontak ng kontaminadong tubig. Ginagamit din ang Praziquantel upang gamutin ang impeksyon sa mga flukes sa atay, sanhi ng isang uri ng bulate na matatagpuan sa Silangang Asya. Ang uod na ito ay pumapasok sa katawan habang kumakain ng kontaminadong isda. Ang Praziquantel ay hindi dapat gamitin upang gamutin ang mga impeksyong dulot ng parasitiko sa mata. Ang Praziquantel ay dapat inumin na may laman ang tiyan. Huwag durugin o ngumunguya ang praziquantel tablet. Lunukin nang buong pill. Inumin ang gamot na ito kasabay ng isang buong basong tubig. ...

Side Effect:

Maaaring mangyari ang ilang mga epekto pagkatapos gamitin ang gamot na ito tulad ng: sakit ng ulo, pagkahilo, sakit sa tiyan, pagduwal, pagkapagod, panghihina, sakit ng kasukasuan o kalamnan, pagkawala ng gana sa pagkain, pagsusuka, at pagpapawis. Ang mga epektong ito ay karaniwang banayad at pansamantala at maaaring mga sintomas ng iyong impeksyon sa parasito o mga namamatay na mga parasito. Walang malubhang epekto ang maraming mga tao na gumagamit ng gamot na ito. Kung ang alinman sa mga bihirang ngunit napaka-seryosong epekto ay nagaganap sabihin agad sa iyong doktor: madugong pagtatae, lagnat, hindi regular o mabagal na tibok ng puso, mga seizure. Bihira lang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor bago gamitin ang gamot na ito kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Kung gumagamit ka ng iba pang gamot sabihin sa iyong doktor at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, colitis, o mga problema sa tiyan. Hindi mo dapat inumin ang gamot na ito kung ikaw ay alerdye sa praziquantel, o kung kumuha ka ng rifampin sa huling 4 na linggo. Sabihin sa iyong doktor bago uminum ng praziquantel, kung mayroon kang sakit sa bato, sakit sa puso, sakit sa atay, o isang kasaysayan ng mga seizure o epilepsy. Huwag ibigay ang gamot na ito sa isang batang mas bata sa 4 na taong gulang. Maaaring mapinsala ng Praziquantel ang iyong pag-iisip o reaksyon. Mag-ingat kung magmaneho ka o gumawa ng anumang bagay na nangangailangan ng alerto. ...