Prednicen - M


Schwarz Pharma | Prednicen - M (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Prednicen-M o prednisone upang gamutin ang maraming iba't ibang mga kundisyon tulad ng mga alerdyi na karamdaman, mga kondisyon sa balat, ulcerative colitis, sakit sa buto, lupus, soryasis, o mga karamdaman sa paghinga. ...

Side Effect:

Maaaring ang gamot na ito ay madalas gawin ang pagtaas ng antas ng asukal sa iyong dugo, na maaaring maging sanhi o lumala ang diabetes. Kung nagkakaroon ka ng mga sintomas ng mataas na asukal sa dugo sabihin kaagad sa iyong doktor, tulad ng pagtaas ng uhaw at pag-ihi. Tiyaking suriin nang regular ang iyong sugars sa dugo Kung mayroon ka nang diabetes. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na ayusin ang iyong gamot sa diyabetis, programa sa ehersisyo, o diyeta. Bihira lang ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa produktong ito. Gayunpaman, kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi kumuha kaagad ng tulong medikal, kabilang ang: pantal, pangangati, pamamaga lalo na sa mukha, dila, lalamunan, matinding pagkahilo, problema sa paghinga.

Maaaring mangyari pagduduwal, pagsusuka, pagkawala ng gana sa pagkain, heartburn, problema sa pagtulog, pagtaas ng pawis, o tigyawat. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto na nangyari: sakit ng kalamnan o cramp, hindi regular na tibok ng puso, kahinaan, pamamaga ng kamay, bukung-bukong, paa, hindi pangkaraniwang pagtaas ng timbang, mga palatandaan ng impeksyon tulad ng lagnat, paulit-ulit na namamagang lalamunan, mga problema sa paningin tulad ng malabong paningin, pagsusuka na parang mga dinurog ng kape, itim o madugong dumi ng tao, matinding sakit sa tiyan o sikmura, pagbabago sa kaisipan o kalooban tulad ng pagkalungkot, pagbabago ng mood, pagkabalisa, mabagal na paggaling ng sugat, pagnipis ng balat, buto sakit, pagbabago sa schedule ng regla, puffy face, seizure, madaling pasa o pagdurugo. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko bago uminum ng Prednicen-M kung ikaw ay alerdye dito; o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap ang produktong ito, na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Kausapin ang iyong parmasyutiko para sa higit pang mga detalye. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medical bago gamitin ang gamot na ito, lalo na sa: kasalukuyang o nakaraang mga impeksyon tulad ng mga impeksyon dulot ng fungal, tuberculosis, herpes, mga problema sa puso tulad ng heart failure, kamakailang atake sa puso, mataas na presyon ng dugo, teroydeo mga problema, sakit sa bato, sakit sa atay, problema sa tiyan, bituka tulad ng ulser, divertikulitis, pagkawala ng buto o osteoporosis, mga karamdaman sa pag-iisip o kondisyon tulad ng psychosis, pagkabalisa, depression, mga sakit sa mata tulad ng cataract, glaucoma, diabetes, kawalan ng timbang ng mineral (tulad ng mababang antas ng potassium o calcium sa dugo, mga seizure, pamumuo ng dugo, mga problema sa pagdurugo. Ang paggamit ng mga gamot na corticosteroid sa loob ng mahabang panahon ay maaaring gawing mas mahirap para sa iyong katawan na tumugon sa pisikal na stress. Samakatuwid, bago ang operasyon o paggamot sa emerhensiya, o kung nakakuha ka ng isang seryosong karamdaman, pinsala, sabihin sa iyong doktor o dentista na ginagamit mo ang gamot na ito o ginamit mo ang gamot na ito sa loob ng nakaraang 12 buwan. Huwag magpabakuna o immunize habang umiinum ng gamot na ito nang walang pahintulot ng iyong doktor. ...