Prednisone


Vion Pharmaceuticals, Inc. | Prednisone (Medication)


Desc:

Ang Prednisone ay isang oral, synthetic corticosteroid na ginagamit para sa pagpigil sa immune system at pamamaga. Ang gamot na ito ay madalas na ginagamit para sa paggamot ng maraming uri ng sakit sa buto, ulcerative colitis, sakit ni Crohn, systemic lupus, mga reaksiyong alerhiya, hika at matinding soryasis. Ginagamit din ito para sa paggamot ng leukemias, lymphomas, idiopathic thrombocytopenic purpura at autoimmune hemolytic anemia. Ang Prednisone ay isang reseta lamang na gamot at dapat na inumin ng bibig, mayroon o walang pagkain, karaniwang isa hanggang apat na beses sa isang araw, o tulad ng itinuro ng iyong doktor para sa iyong kondisyon. Ang dosis ay batay sa iyong kondisyong medikal at tugon sa paggamot. ...

Side Effect:

Kadalasan, ang Prednisone ay maaaring maging sanhi ng sakit ng ulo, pagkahilo, paghihirap na makatulog o tulog, hindi nararapat na kaligayahan, matinding pagbabago sa kalooban, pagbabago sa pagkatao, nakaumbok na mata, acne, manipis, marupok na balat, pula o lila na blotches o linya sa ilalim ng balat, pinabagal ang paggaling ng mga hiwa at pasa, nadagdagan ang paglaki ng buhok, mga pagbabago sa paraan ng pagkalat ng taba sa paligid ng katawan, labis na pagkapagod, mahinang kalamnan, hindi regular o wala na mga panregla, nabawasan ang sekswal na pagnanasa, heartburn, nadagdagan ang pagpapawis. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang mas malubhang epekto ay kinabibilangan ng: isang reaksiyong alerdyi - pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; mga problema sa paningin, pananakit ng mata, pamumula, o pagngangalit, namamagang lalamunan, lagnat, panginginig, ubo, o iba pang mga palatandaan ng impeksyon, mga seizure, depression, pagkalito, pamamanhid, pagkasunog, o pagkalagot sa mukha, braso, binti, paa, o kamay , mapataob na tiyan, pagsusuka, lightheadedness, o hindi regular na tibok ng puso. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito humingi kaagad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay alerdye ditto Bbgo gamitin ang gamot na ito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Kung gumagamit ka ng iba pang gamot ay sabihin sa iyong doktor at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kundisyon: threadworms; diabetes; mataas na presyon ng dugo; mga problemang emosyonal; sakit sa pag-iisip; myasthenia gravis; osteoporosis; mga seizure; tuberculosis; ulser; o sakit sa atay, bato, bituka, puso, o thyroid. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. Maaaring maging sanhi ng pagkahilo ang Prednisone, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang aktibidad na ito. Limitahan din ang iyong mga inuming alkohol. Habang umiinum ng gamot na ito nang walang pahintulot ng iyong doktor iwasang magpapabakuna o magpaimmunize. ...