Acetasol


Alpharma | Acetasol (Medication)


Desc:

Ang Acetasol ay isang antibyotiko na gumagamot sa mga impeksyon na dulot ng bakterya o halamang-singaw (fungus). Binabawasan nito ang pagkilos ng mga kemikal sa katawan na nagdudulot ng pamamaga, pamumula, at pamamaga. Ang Acetasol ay ginagamit upang gamutin ang isang panlabas na impeksyon sa tainga (panlabas na otitis). Magagamit lamang ito kung merong reseta. ...

Side Effect:

Ang Acetasol ay maaaring pansamantalang magdulot ng kirot o pagkapaso sa iyong tainga ng isang minuto o dalawa sa unang pagamit. Kung ang pagkirot at pagkapaso ay magpapatuloy o magiging nakakaabala, ipaalam sa iyong doktor. Ipaalam kaagad sa iyong doktor kung magkakaroon ka nang:pantal sa balat, pangangati, pagkasunog, pamumula, pamamaga o sakit sa o sa paligid ng tainga. Ang isang napaka-seryosong reaksiyong alerdye (allergy) sa gamot na ito ay bibihira o madalang. Gayunpaman, maghanap kaagad ng medikal na atensyon kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdye, kabilang ang:pantal, pangangati /pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin kung mayroon kang ilang mga kondisyong medikal. Bago gamitin ang gamot na ito, kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang:isang butas sa salamin ng tainga (perforated tympanic membrane), may likidong lumalabas sa tainga. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan ang iyong medical na kasaysayan, lalo na sa:mga pinsala / operasyon sa tainga, tubo sa tainga. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...