Prezista


Janssen Pharmaceutica | Prezista (Medication)


Desc:

Isang indikasyon ang Prezista o darunavir para sa paggamot ng impeksyon na dulot ng HIV-1 sa mga pasyenteng 3 taong gulang pataas. Ginagamit ang gamot na ito upang gamutin ang HIV, na kung saan ay sanhi ng pagkahawa ng immunodeficiency syndrome (AIDS). Hindi gamot para sa HIV o AIDS ang Prezista. ...

Side Effect:

Posibleng maransan ang mga sumusunod kabilang ang angioedema, pruritus, Stevens-Johnson Syndrome, urticaria, hepatitis, myalgia, osteonecrosis, talamak pancreatitis, dispepsia, pag-utot, hindi pangkaraniwang mga panaginip. Sa mga nahawahan ng hepatitis B o C virus na tumatanggap sa Prezista ay hindi mas mataas ang insidente ng mga hindi kanais-nais na epekto at abnormalidad. ...

Precaution:

Dapat gamitin ang Prezista ng may pag-iingat sa mga pasyenteng may alerdyi sa sulfonamide. Kung magkakaroon ng mga palatandaan o sintomas ng malubhang reaksyon sa balat ay itigil kaagad ang gamot na ito. Maaari itong isama ngunit hindi limitado sa matinding pantal o pantal na sinamahan ng lagnat, pangkalahatang karamdaman, pagkapagod, kalamnan o magkasamang pananakit, paltos, oral lesyon, conjunctivitis, hepatitis o eosinophilia. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...