Primaxin


Merck & Co. | Primaxin (Medication)


Desc:

Isang indikasyon ang Primaxin o imipenem na may cilastatin para sa paggamot ng mga impeksyon na dulot ng mga mikroorganismo. Hindi inilaan ang gamot na ito para bigyang lunas ang malubhang o mapanganib sa buhay na mga impeksyon, kabilang ang sepsis o endocarditis, o minsan naman ay pangunahing mga karamdaman sa pangangatawan tulad ng pagkabigla. ...

Side Effect:

Posibleng maransan ang pagbaba ng hemoglobin at hematocrit, eosinophilia, tumataas at bumababang mga WBC, tumataas at bumababang mga platelet, pagbaba ng erythrocytes, at nadagdagan ang oras ng prothrombin, pagkakaroon ng mga pulang selula ng dugo, white blood cell, cast, at bakterya sa ihi. ...

Precaution:

Ang pagrereseta ng Primaxin sa mga pasyenteng hindi nasuri ng mabuti at hindi napatunayan na mayroong mga sakit dulot ng bakterya o mga hinihinalang impeksyon dulot ng bakterya o isang pahiwatig na prophylactic ay posibleng na hindi makapagbigay ng benepisyo sa pasyente at tataas pa ang peligro ng pagkakaroon ng bakterya. Hindi pa tiyak kung ang imipenem-cilastatin sodium o lidocaine HCl ay sumasama sa gatas ng ina. Maaaring magresulta sa labis na pagdami ng mga organism sa matagal na paggamit ng gamot na ito. Napakaimportante ang paulit-ulit na pagsusuri ng kundisyon ng pasyente. ...