Principen


Bristol-Myers Squibb | Principen (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Principen o ampicillin upang bigyang ng lunas ang maraming mga uri ng impeksyon na dulot ng bakterya, tulad ng impeksyon sa tainga, impeksyon sa pantog, pneumonia, gonorrhea, at impeksyon na dulot ng E. coli o salmonella. ...

Side Effect:

Kadalasan sa mga epekto na tumatagal o lumalala kapag gumagamit ng Principen ay ang: pamamaga at pamumula ng dila; pangangati ng bibig o lalamunan; mild na pagtatae; pagduduwal; impeksyon; nagsusuka. Kung ang alinman sa mga matinding epekto na naganap kapag gumagamit ng Principen, humingi kaagad ng medikal na atensyon tulad ng: matinding reaksiyong alerhiya kabilang pantal-pantal; pangangati; nahihirapan sa paghinga; paninikip sa dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila; madugong dumi ng tao; matinding pagtatae; sakit sa tiyan, pulikat; pangangati ng ari o may mga lumabas mula sa ari. ...

Precaution:

Kung ikaw ay alerdye sa ampicillin o sa anumang iba pang antibiotiko ng penicillin, tulad ng amoxicillin, carbenicillin, dicloxacillin, oxacillin, penicillin at iba pa ay iwasan ang paggamit ng gamot na ito. Maaaring ang gamot na ito ay posibleng mawalan ng bisa ang mga tabletas tulad ng birth control, na maaaring magresulta sa pagbubuntis. Sabihin sa iyong doktor bago uminum ng ampicillin kung gumagamit ka ng mga tabletas para sa birth control. Inumin ang gamot na ito ayon sa iniresetang haba ng oras ng iyong doktor. Maaaring mapabuti ang iyong mga nararadamang mga sintomas bago ang impeksyon ay tuluyan ng mawala. Walang bisa ng ampicillin sa isang impeksyon na dulot ng viral tulad ng karaniwang sipon o trangkaso. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...