Pristiq


Wyeth | Pristiq (Medication)


Desc:

Sa paggamot ng pangunahing depression Ang Pristiq o desvenlafaxine ay isa sa mga ginagamit. Ito ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na selective serotonin at norepinephrine reuptake inhibitors o SNRI; ito rin ay isang klase na naglalaman din ng venlafaxine at duloxetine. ...

Side Effect:

Ang sekswal na Dysfunction o nabawasan ang sex drive at napatagal na orgasm at bulalas, ay nahalintulad sa desvenlafaxine. Maaring makaranas ng mga reaksyon ng pag-atras sa pagtigil sa desvenlafaxine ang ilang mga pasyente. Ang Pristiq ay maaaring maging dahilan ng pagsusuka, sakit ng ulo, pag-aalala, hindi pagkakatulog, pag-aantok, paninigas ng dumi, panglulupaypay, panunuyo ng bibig, pagpapawis, pagtatae at pagkawala ng gana. Maaaring mangyari at dapat subaybayan ang mas mataas na presyon ng dugo. Ang mga antidepressant ay nadagdagan ang peligro ng pag-iisip at pag-uugali ng pagpapakamatay o suicidality sa mga panandaliang pag-aaral sa mga bata at kabataan na may depression at iba pang mga karamdaman sa psychiatric. ...

Precaution:

Ipalam o sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay alerdyi dito bago kumuha ng Pristiq; o sa venlafaxine; o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap ang produktong ito, na maaaring maging dahilan ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na sa: kasaysayan ng personal o pamilya ng mga karamdaman sa psychiatric otulad ng bipolar o manic-depressive disorder, kasaysayan ng personal o pamilya ng mga pagbabanta sa pagpapakamatay, mga problema sa pagdurugo, glaucoma, mataas ng presyon ng dugo, mga problema sa puso, tulad ng sakit sa dibdib, pagkabigo sa puso, atake sa puso, kasaysayan ng stroke, mataas na kolesterol sa katawan, sakit sa bato, sakit sa atay, sakit sa seizure, mababang sodium sa dugo o hyponatremia. Maaaring gumawa ka ng pagkahilo o pag-aantok o maging sanhi ng malabong paningin ang gamut na ito. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto o malinaw na paningin hanggang sa sigurado ka na maaari mong maisagawa ang mga nasabing aktibidad nang ligtas. Iwasan ang mga inuming nakalalasing. Bago mag-opera, sabihin sa iyong doktor o dentista ang tungkol sa lahat ng mga produktong ginagamit mo, kabilang ang mga de-resetang gamot, mga gamot na hindi reseta, at mga produktong herbal. Maaaring maging mas sensitibo ang mga epekto ng gamot na ito sa mga matatanda, lalo na ang pagdurugo at pagkahilo kapag nakatayo. Ang mga matatanda ay mas malamang na bumuo ng isang uri ng kawalan ng timbang ng mineral o hyponatremia, lalo na kung kumukuha rin sila ng mga tabletas sa tubig o diuretics sa gamot na ito. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...