Procarbazine - oral


Unknown / Multiple | Procarbazine - oral (Medication)


Desc:

Ang Procarbazine ay isang gamot na chemotherapy na ginagamit upang gamutin ang mga bukol sa utak at iba pang bahagi n gating katawan, sakit na Hodgkin at mga lymphomas na hindi Hodgkin. Ginagambala nito ang paglaki ng mga cancer cell sa pamamagitan ng pagtigil sa mga cells mula sa paggawa ng mga protina at dna. Kailangang gumawa ng mga protina at dna upang sila ay lumaki at dumami ang mga cells ng cancer. ...

Side Effect:

Kapag gumagamit ng Procarbazine ang mga pinaka-karaniwang epekto ay nagpatuloy o nakakaabala: pagkahilo; pag-aantok; panunuyo ng bibig; sakit ng ulo; paghina sa pagkain; pagduduwal o nagsusuka Humingi kaagad ng atensyong medikal sa doctor, kung ang alinman sa mga matinding epekto na naganap kapag gumagamit ng Procarbazine: malubhang reaksiyong alerhiya o pagpapantal- pantal; pangangati; nakakapos sa paghinga; paninikip sa dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila; dugo sa ihi o suka; pagpapalaki ng dibdib o lambing; pagkawala ng tension o pagkalito; ubo; madilim, tatry stools; maitim na ihi; pagkalumbay o pagkalungkot; pagtatae; hinihimatay; mabilis o hindi regular na tibok ng puso; pagtaas ng temperature sa katawan o panginginig; guni-guni; pagkawala ng pandinig o pagkabingi; pagbabago sa mood, mental, o pag-uugali; sakit ng kalamnan o buto; mga seizure; malubha o paulit-ulit na pagsusuka; igsi ng paghinga; namamagang lalamunan; mga sugat sa bibig o labi; sakit sa tyan; tingling o pamamanhid ng mga daliri o daliri ng paa; problema sa paglunok; hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo; mga pagbabago sa paningin o pagiging sensitibo sa sinag ng ilaw; naninilaw ng balat o mga mata at katawan. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay alerdye sa procarbazine o anumang iba pang mga gamut bago kumuha ng procarbazine. Ipagbigay-alam sa tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung anong mga reseta at hindi reseta na gamot ang iyong iniinom, lalo na ang aspirin, mga produktong kapalit ng aspirin, mga gamot na presyon ng dugo, ubo at malamig na mga produkto, lalo na ang mga patak ng ilong, mga gamot para sa pagkalungkot o sakit, mga tabletas sa pagtulog, mga tranquilizer, at bitamina. Dapat mong malaman na ang procarbazine ay maaaring makagambala sa normal na siklo ng panregla o panahon sa mga kababaihan at maaaring itigil ang paggawa ng tamud sa mga lalaki. Samakatuwid, hindi mo dapat ipalagay na hindi ka maaaring magbuntis o hindi ka maaaring makakuha ng buntis ng iba. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. Ilang sandali pagkatapos ng paggamot o hindi mo dapat planuhin na magkaroon ng mga anak habang tumatanggap ng chemotherapy. Gumamit ng isang maaasahang pamamaraan ng birth control upang maiwasan o mabawasan ang pagbubuntis. Iwasan ang tsaa, kape, inuming cola, keso, yogurt, saging, sigarilyo, at inuming nakalalasing, kabilang ang alak at serbesa habang ginagamot sa pamamagitan ng procarbazine. Maaaring maging sanhi ng matinding pagduwal at pagsusuka ang pag-inom ng alak na may procarbazine. ...