Procardia XL


Pfizer | Procardia XL (Medication)


Desc:

Ginagamit nang nag-iisa o kasama ng iba pang mga gamot upang gamutin ang altapresyon o hypertension Ang Procardia XL o Nifedipine. Nakakatulong na maiwasan ang mga stroke, atake sa puso, at mga problema sa bato ang pagbaba ng mataas na presyon ng dugo. Ang gamot na ito ay maaari ding gamitin upang gamutin ang ilang mga karamdaman sa sirkulasyon ng dugo o tinatawag na Raynaud's syndrome. Kilala bilang isang calcium channel blocker ang gamut na ito. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapahinga at pagpapalawak ng mga daanan ng dugo upang ang dugo ay mas madaling dumaloy. Ginagamit din ito para sa ilang mga uri ng sakit sa dibdib o angina. Maaari itong makatulong na madagdagan ang iyong kakayahang mag-ehersisyo at bawasan ang madalas na pag-atake sa sakit sa dibdib. Hindi ito dapat gamitin upang gamutin ang sakit sa dibdib kapag nangyari ito. ...

Side Effect:

Bibihira ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito. Gayunpaman, humingi ng agarang atensyong medikal kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi, kasama ang: pantal, pangangati o pamamaga lalo na sa mukha o dila o lalamunan, matinding pagkahilo, problema sa paghinga. Agad na ipaalam sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihira ngunit napaka-seryosong epekto na naganap: mabilis o mabagal o hindi regular na tibok ng puso, nahimatay, pagbabago sa kaisipan o kalooban, namamaga o malambot na gilagid, mga pagbabago sa paningin, matinding pagkadumi, matinding sakit sa tiyan, mga itim na dumi. Ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto na nangyari: pamamaga ng bukung-bukong o paa, pag-ikli ng paghinga, hindi pangkaraniwang kahinaan o pagod. Maaaring lumitaw sa iyong dumi ng tao ang isang walang laman na shell ng tablet. Hindi ito nakakasama dahil nasipsip na ng iyong katawan ang gamot. Pananakit ng ulo, pagkahilo, pagduwal, pagdurog, paninigas ng dumi, sakit sa paa at kalamnan, o mga problemang sekswal ay maaaring mangyari. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay may alerdye dito bago kumuha ng gamot na ito; o sa iba pang mga blocker ng calcium channel o halimbawa ay amlodipine, felodipine; o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong medikal na kasaysayan, lalo na sa: mga sakit sa puso halimbawa ay Congestive heart failure, aortic stenosis, mga problema sa atay, mga problema sa esophagus, tiyan, bituka o halimbawa ay Paghihigpit, istrikto, mga karamdaman sa paggalaw, sagabal, mga problema sa bato, isang tiyak na metabolic disorder o porphyria. Maaaring magpahilo sa iyo ang gamot na ito. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Limitahan ang mga inuming alak na nakalalasing. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...