Proferrin - Forte


Unknown / Multiple | Proferrin - Forte (Medication)


Desc:

Karaniwang ginagamit sa mga taong hindi makahigop o magparaya sa mga regular na produktong bakal halimbaw ay Ferrous sulfate ay ang Proferrin Forte o heme iron polypeptide. Ang gamot na ito ay isang uri ng iron supplement. Ginagamit ito upang gamutin o maiwasan o maisantabi ang iron deficit anemia o mababang bilang ng pulang selula ng dugo. Ang ilang mga kondisyong medikal ay maaaring dagdagan ang panganib ng kakulangan sa iron halimbawa ay Pagbubuntis, ilang uri ng operasyon, chemotherapy, kidney failure . Inumin ang gamot na ito gamit ang isang buong baso o 8 ounces o 240 milliliters ng tubig, maliban kung itinuro ng iyong doktor. Huwag humiga ng sampong minuto pagkatapos uminom ng gamot na ito. Ang Folic acid ay isang B-bitamina na ginagamit upang gamutin ang ilang mga anemia dahil sa mahinang diyeta, pagbubuntis, at iba pang mga kondisyon. ...

Side Effect:

Masmabuting humingi ng tulong sa doctor kung mayroon kang nararamdaman na alinman sa mga palatandaan ng isang reaksiyong alerdyi. Kasama sa mga sintomas ng isang reaksiyong alerdyi ang: pagpapantal-pantal, pangangati, pamamaga lalo na sa mukha o dila o lalamunan, pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin kaagad sa iyong doktor ang iyong kasaysayan ng inyong medikal, lalo na sa: mga karamdaman sa iron metabolism o tulad ng hemochromatosis, iba pang mga uri ng anemia ay Pernicious anemia. Sabihin sa iyong doktor ang iyong kasaysayan ng medical bago gamitin ang gamot na ito, lalo na sa: mga karamdaman sa iron, tulad ng hemochromatosis), iba pang mga uri ng anemia ay Pernicious anemia. Hindi alam kung ang iron sangkap ng gamot na ito ay dumadaan sa gatas ng ina. Samakatuwid, ang folic acid ay dumadaan sa gatas ng ina. Sa panahon ng pagbubuntis ang gamot na ito ay ligtas na gamitin kapag ito ay itinuro ng iyong doktor. ...