Progestin - Only Oral Contraceptives


Merck & Co. | Progestin - Only Oral Contraceptives (Medication)


Desc:

Kilala rin bilang mini-pill ang mga progestin-only oral contraceptive, ay ginagamit upang maiwasan ang pagbubuntis o pagdadalan tao. Ang minipill ay hindi naglalaman ng estrogen, hindi tulad ng kumbinasyon na mga tabletas sa pagkontrol ng kapanganakan. Ito ay isang napaka mabisang paraan ng pagpigil sa kapanganakan o pagsilang ng sanggol, ngunit hindi nito pinipigilan ang pagkalat ng aids at iba pang mga sakit na nakukuha sa sekswal. Ang mga progestin-only oral contraceptive ay binibili ng naka isang buwanang pack at upang maging epektibo, ang mga tabletas ay dapat inumin nang sabay sa bawat araw. Sundin nang mabuti ang payo ng inyong doctor. ...

Side Effect:

Kadalasan sa mga karaniwang epekto na sanhi ng Progestin-Only Oral Contraceptives ay: hindi regular na mga panregla o pagdurugo ng ari ng babae, sakit ng ulo, sakit sa dibdib, sakit sa tiyan, pagkahilo, acne o pagtaas at paglago ng buhok. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, komunsulta sa iyong doktor. Kasama sa mas matinding masamang epekto ay ang: pagkalumbay at pagdidilim ng balat sa itaas na labi, sa ibaba ng mga mata, o sa noo o chloasma, pagdurugo na tumatagal ng mahabang panahon, hindi madalas datnan ng panreregla, o matinding sakit sa tiyan. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito humingi kaagad ng tulong medical sa inyong doctor. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipabatid sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga sintomas ng alerdyi. Ipaalam sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na epekto: bukol sa dibdib o kanser sa suso, pagdurugo ng ari sa pagitan ng mga panregla, mga bukol sa atay, sakit sa atay, o diabetes at ikaw ay naninigarilyo. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, colitis, o mga problema sa tiyan. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi pwedeng gamitin pang gamot ito mas mabuting magpa konsulta sa iyong doktor. ...