Proglycem


Schering-Plough | Proglycem (Medication)


Desc:

Ang Proglycem o diazoxide na binibigyan ng pasalita ay nagpapataas ng asukal sa dugo sa pamamagitan ng pagbagal ng paglabas ng insulin na nagmula sa pancreas. Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang mababang asukal sa dugo o hypoglycemia na nauugnay sa ilang mga kanser na maaaring makadamay sa pancreas at maging sanhi nito upang maglabas ng sobrang dami ng insulin. ...

Side Effect:

Ang pagtaas ng paglago ng buhok sa ulo o likod o braso o binti, pagbabago ng lasa, pagkawala ng ganang kumain, pagkabalisa sa tiyan, paggdudumi, sakit ng ulo, at pagkapagod ay maaaring mangyari. Agarang ipaalam sa iyong doktor o parmasyutiko kung ang alinman sa mga epektong ito ay hindi nawala o lumala. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malaman ngunit seryosong epekto na nagaganap: pamamaga ng mga braso o binti, nahimatay, mabilis na tibok ng puso, mga pagbabago sa paningin, paggalaw ng mukha o kalamnan, magkahalong sakit, kailangang umihi nang mas madalas, hindi pangkaraniwang pagkauhaw, amoy ng prutas na hininga, matinding sakit sa tiyan, paulit-ulit na pagduwal o pagsusuka, hindi pangkaraniwang pagkalungkot, paninigas ng kalamnan, alog, madaling pasa o pagdurugo, mga palatandaan ng impeksyon halimbawa ay klagnat, hi na namndi mahinto-hintong pamamaga ng lalamunan, hindi maipaliwanag na pagtaas ng timbang. Bibihira ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito. ...

Precaution:

Hindi ka dapat uminom ng gamot na ito kung ikaw ay alerdye sa diazoxide o diuretics o water pills. Hindi dapat gamitin ang oral diazoxide upang gamutin ang paminsan-minsang hypoglycemia na nauugnay sa diyeta. Sabihin muna sa iyong doktor kung mayroon kang congestive heart failure, sakit sa bato, gota, mataas na kolesterol, o mababang potasa bago ka gumamit ng gamot na ito. Dalhin ang gamot na ito nang walang labis at walang kulang tulad ng ipinayo ng iyong doktor. Huwag dalhin ito sa mas labis na halaga o mas mahaba kaysa sa inirekumenda. Upang matiyak na nakakuha ka ng pinakamahusay na mga resulta mula sa gamot na ito, paminsan-minsan ay mababago ng iyong doktor ang iyong dosis. Kung ang iyong asukal sa dugo ay masyadong mataas o hyperglycemia, maaari kang magkaroon ng mga sintomas tulad ng pagtaas ng uhaw, pagkawala ng gana, amoy orutas na hininga, pagtaas ng pag-ihi, pagkahilo, panunuyo ng balat, pagduwal, at pagsusuka. Kung mayroon kang alinman sa mga sintomas na ito, agad na ipaalam sa iyong doktor. Upang matiyak na ang gamot na ito ay tumutulong sa iyong kondisyon at hindi nagdudulot ng mapanganib na mga epekto, ang iyong ihi ay kailangang subukang madalas para sa pagkakaroon ng glucose o asukal o ketones. Maaari mong gawin ang hamon na ito sa bahay. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang abnormal na resulta sa pagsubok. Kung ang iyong kondisyon ay hindi umayos pagkatapos ng pag-inom ng diazoxide ng 2 hanggang 3 linggo, itigil ang pag-inom ng gamot at kausapin ang iyong doktor. ...