Arimidex


AstraZeneca | Arimidex (Medication)


Desc:

Ang Arimidex/anastrozole ay ginagamit upang gamutin ang kanser sa suso ng mga babaeng menopos na. Ang anastrozole ay gumagawa sa pamamagitan ng pagpapababa sa mga lebel ng estrodyen na hormon upang tumulong sa pagpapaliit ng mga tumor at pabagalin ang kanilang paglaki. Inumin ang gamot na ito gamit ang bibig na may kasama o walang pagkain, kadalasan ay isang beses sa isang araw, o ayon sa dinirekta ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang seryosong epektong maaaring mangyari: mga pagbabago sa kaisipan/kalooban (halimbawa, depresyon), pamamanhid/tusok-tusok/pamamaga ng mga kamay o paa, tumatagal na ubo, hindi pangkaraniwang diskarga/paso/nangangati/amoy sa ari ng babae, hindi pangkaniwang katigasan ng mga kalamnan, sakit/pamumula/pamamaga ng mga braso o binti, mga pagbabago sa paningin, sakit ng buto, pilay, mga senyales ng inpeksyon (halimbawa, lagnat, ginaw, tumatagal na pamamaga ng lalamunan). Ang konstipasyon, pagtatae, pagduduwak, pagsusuka, pag-iiba ng tiyan, kawalan ng ganang kumain, sakit ng katawan at mga sakit, pamamaga/panlalambot/sakit ng suso, sakit ng ulo, makating lalamunan, dumaming ubo, pagkahilo, hirap sa pagtulog, pagkapagod/panghihina, pamumula at pamamawis (mainit na pamumula), pagdurugo ng ari ng babae, pagnipis ng buhok, at pagbabago sa timbang ay maaaring mangyari. ...

Precaution:

Ang gamot na ito ay maaaring gawin kang nahihilo. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng kahit anong gawaing nangangailangan ng agap o malinaw na paningin hanggang sa makisiguro ka ng kaya mo ng gawin ang mga ito ng ligtas. Limitahan ang pag-inom ng alak. Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng: sakit sa atay, altapresyon, sakit sa puso (tulad ng iskemik na sakit sa puso, kasaysayan ng sakit ng dibdib), marupok na butong sakit (osteoporosis), buong dugo. Dahil ang gamot na ito ay pwedeng masipsip ng balat, ang mga babaeng buntis o balak magbuntis ay dapat na biyakin ang mga tableta ng medikasyong ito. ...