Prostin VR Pediatric


Pfizer | Prostin VR Pediatric (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Prostin VR Pediatric /alprostadil para sa paghamot ng erectile dysfunction (kainutilan) at para makatulong na masuri ang ilang mga sanhi ng karamdamang ito. Ginagamit din ang gamot na ito para mapagbuti ang daloy ng dugo sa mga bagong silang na sanggol na may isang tukoy na kalagayang genetiko sa puso. ...

Side Effect:

Lagnat, pagkairitable, paninigas, jitteriness, pag-iinit, pagtatae, madaling pasa o pagdurugo ay maaaring maranasan. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay nagpatuloy o nakakaabala, ipagbigay-alam sa doktor. Ang pasyente ay dapat tutukan ng mabuti dahil sa maaaring magkaroon ng seizure, isang mabilis o mabagal na ritmo ng puso at problema sa paghinga ay maaaring mangyari habang ginagamit ang gamot na ito. ...

Precaution:

Huwag gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay may alerdyi sa alprostadil, o kung mayroon kang sickle cell anemia, leukemia, tumor sa buto ng utak, isang hubog o ibang hugis na ari ng lalaki, penile fibrosis o Peyronie's disease, isang penile implant, o kung iminungkahi sa iyo hindi ka dapat makipagtalik para sa mga kadahilanang pangkalusugan. Bago gamitin ang Prostin VR Pediatric sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo, isang sakit sa pagdurugo, isang kasaysayan ng pamumuo ng dugo, o isang sakit na maaaring maipasa sa dugo (tulad ng hepatitis o HIV). Huwag iturok sa sarili ang gamot na ito kung hindi mo pa nauunawaan kung paano ibigay ang iniksyon at maayos na itapon ang mga ginamit na karayom ​​at syringes. Humingi ng agarang medikal na atensyon kung mayroon kang isang masakit o matagal na pagtayo na tumatagal ng 4 na oras o mas matagal. ...