Protonix


Wyeth | Protonix (Medication)


Desc:

Ang Protonix o pantoprazole ay ipinahiwatig para sa pangmahabang gamutan ng mga pathological hypersecretory na kondisyon, kabilang ang Zollinger-Ellison syndrome. Ipinahiwatig ang gamot na ito para sa pagpapanatili ng paggaling ng erosive esophagitis at pagbawas sa mga rate ng pagbabalik sa dati ng mga sintomas ng pang-araw at gabi na heartburn sa mga may sapat na pasyente na may GERD. Ang Protonix ay ipinahiwatig sa mga may sapat na gulang at mga batang pasyente na edad limang taong gulang pataas para sa panandaliang paggamot na tumatagal hanggang sa 8 linggo sa paggaling at nagpapakilala na lunas ng erosive esophagitis. ...

Side Effect:

Ang mga sumusunod na masamang reaksyon na nakita sa mga may sapat na gulang ay hindi naiulat sa mga pasyenteng bata: reaksyon ng photosensitivity, tuyong bibig, hepatitis, thrombositopenia, pangkalahatang edema, depression, pruritus, leukopenia, at malabo na paningin. Malubhang mga reaksyon ng dermatologic o ilang nakamamatay, kabilang ang erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrome, at nakakalason na epidermal nekrolysis, ilang nakamamatay, at angioedema o edema ni Quincke, pinsala sa hepatocellular na humahantong sa jaundice at hepatic failure, guni-guni, pagkalito, hindi pagkakatulog, maaaring mangyari ang katahimikan. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Ang paggamit ng Protonix o PPI na therapy ay maaaring maiugnay sa isang mas mataas na kapahamakan para sa mga bali na nauugnay sa osteoporosis ng balakang, pulso, o gulugod. Sa pangkalahatan, ang pang-araw-araw na paggamot sa anumang mga gamot na pumipigil sa acid sa loob ng mahabang panahon tulad ng mas mahaba sa tatlong taon ay maaaring mapunta sa malabsorption ng cyanocobalamin o Vitamin B-12 na sanhi ng hypo- o achlorhydria. Ang Atrophic gastritis ay paminsan-minsang nabibigyang-pansin sa mga gastric corpus biopsies mula sa mga pasyente na ginagamot nang pangmatagalan sa Protonix, partikular sa mga pasyente na positibo sa H. pylori. Ang sintomas na tugon sa therapy sa gamot na ito ay hindi humahadlang sa pagkakaroon ng sakit na gastric. Hindi pinahihintulutan na gamitin ang gamot na ito sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso nang walang payo at direksyon ng iyong doktor. ...