Proton - Pump Inhibitors


AstraZeneca | Proton - Pump Inhibitors (Medication)


Desc:

Ang Proton pump inhibitors ay nagpapaba sa paggawa ng acid sa pamamagitan ng pagharang sa enzyme sa haligi ng sikmura na gumagawa ng acid. Ang kabawasan sa acid ay pumipigil sa ulser at pinahihintulutan ang alinman sa ulser na namumuhay sa esophagus, sikmura at duodenum na gumaling. Ang Proton pump inhibitors ay ginagamit upang mapigilan ang gamutan ng acid-related na kondisyon katulad ng:ulser, gastroesophageal reflux disease (GERD), at Zollinger-Ellison syndrome. Ito din ay ginagamit kasabay ang antibiotics para sa eradicating Helicobacter pylori, isang bakterya na kasabay ang acid ay nagdudulot ng ulser sa sikmura at duodenum. Ang Proton pump inhibitors ay halos kapareho sa pagkilos at walang katibayan na ang isa ay mas epektibo kaysa sa iba. Sila ay nag-iiba kung paano nasira ng atay at ng kanilang mga pakikipag-ugnayan sa droga. Ang mga epekto ng ilang mga PPI ay maaaring tumagal ng mas mahaba at sila, samakatuwid, ay maaaring mabawasan nang mas madalas. ...

Side Effect:

Ang pinaka-karaniwan na masamang epekto ng proton pump inhibitors ay sakit ng ulo, pagtatae, paninigas ng dumi, sakit ng sikmura, pagduwal at pantal. Gayunpaman, ang proton pump inhibitors sa kabuuan ay kinakaya. Ang mataas na dosis at mahabang panahon na paggamit (1 taon, o mas matagal) ay maari na magtaas ng peligro sa kaugnayan sa osteoporosis na bali sa baywang, pulso o gulugod. Subalit, mahalaga na gumamit ng pinakamababa na dosis sa maiksing panahon ng gamutan na kailangan sa paggamot ng kondisyon. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot ay ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong anumang uri ng alerdyi. Ang ilan sa mga pag-iingat at babala upang magkaroon ng kamalayan sa Nexium ay kinabibilangan ng sumusunod: ang pagtaas ng peligro sa pagkasira ng buto. Ang peligro ay lumalabas na pinakamataas para sa mga tao na umiinom ng gamot ng may mataas na dosis sa mahabang panahon (higit isang taon). Ang paggamit ng proton pump inhibitors (kinabibilangan ng gamot na ito) ay maari na magpataas ng peligro ng isang potensyal na seryosong kondisyon na kilala bilang Clostridium difficile-associated diarrhea (CDAD). Kung ikaw ay magkaroon ng pagtatae na hindi bumuti (lalo na kung ito ay matubig at sinasamahan ng lagnat at sakit ng tiyan), humanap ng agarang atensyong medikal. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor.

...