Protopic


Astellas Pharma | Protopic (Medication)


Desc:

Pangkasalukuyan, ang Protopic o tacrolimus ay ginagamit sa balat upang gamutin ang isang kondisyon sa balat na tinatawag na eczema o atopic dermatitis sa mga pasyente na hindi tumugon nang maayos o hindi dapat gumamit ng iba pang eczema. Kumikilos ang gamot na ito sa pamamagitan ng pagpapahina ng sistema ng pagtatanggol o immune ng balat, sa gayon pagbaba ng reaksyon ng alerdyi at paginhawahin ang eksema. Ito ay napapaloob sa isang uri ng gamot na kilala bilang mga pangkasalukuyan na calculine ng calculineurin o TCI. ...

Side Effect:

Karamihan sa mga karaniwang epekto ay nagpapatuloy o nakakaabala kapag gumagamit ng Protopic ay: acne; nasusunog, nakatutuya, masakit, nangangati, o pamumula sa site ng aplikasyon; sipon; sakit ng ulo; baradong ilong; masakit ang tiyan. Mangalap kaagad ng atensyong medikal kung ang alinman sa mga malubhang epekto na ito ay naganap kapag gumagamit ng Protopic: malalang reaksiyong alerhiya gaya ng pantal; pangangati; nahihirapan sa paghinga; higpit sa dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila, sakit sa likod; pangingiba ng laki, hugis, o hitsura ng isang nunal; malamig na sugat; nabawasan ang pag-ihi; lagnat, panginginig, ubo, o paulit-ulit na namamagang lalamunan; nadagdagan ang pagiging sensitibo sa sakit o paghawak; nadagdagan ang pagiging sensitibo ng balat sa init o lamig; sakit ng kalamnan; impeksyon sa balat katulad ng mainit, pula, namamaga, o masakit na balat; namamagang mga glandula; namamaga o nahawaang mga follicle ng buhok; pangingilig ng balat; hindi pangkaraniwang bukol ng balat o paglaki; kahinaan. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Protopic sabihin muna sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay alerdye dito; o sa iba pang mga gamot na macrolide tulad ng sirolimus, erythromycin, clarithromycin, azithromycin; o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Maaaring maglaman ang produktong ito ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin kung mayroon kang ilang mga kondisyong medikal. Bago gamitin ang gamot na ito, komunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay nakararamdam ng mga sumusunod: namamaga na mga lymph node gaya ng Lymphadenopathy, mononucleosis, paggamit ng light therapy tulad ng UVA o UVB, balat o iba pang mga cancer. Ipagtapat sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal bago gamitin ang gamot na ito, lalo na sa: mga impeksyon sa balat tulad ng Herpes, shingles, iba pang mga kondisyon sa balat, sakit sa bato. Ang gamot na ito ay maaaring gawing mas sensitibo ka sa mga epekto ng mga inuming alkohol o kahit na anong napapasok sa katawan na may alkohol. Ang iyong mukha o balat ay maaaring mapula ng pula at pakiramdam ay mainit. Limitahano bawasan ang mga inuming nakalalasing. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo at pahintulot ng iyong doktor. ...