Protropin


Genentech | Protropin (Medication)


Desc:

Ang Protropin /somatrem ay isang growth hormone. Ginagamit ito para pasiglahin ang paglaki ng mga batang walang kakayahang maglabas ng growth hormone ng kanilang sarili. ...

Side Effect:

May mga ilang epekto na maaaring maranasan pagkatapos gumamit ng gamot na ito tulad ng: sakit ng ulo, pagkapagod o sakit ng kalamnan. Kung ang mga sintomas na ito ay nagpatuloy o nakakaabala, ipaalam sa iyong doktor. Sabihan ang iyong doktor kung nakakaranas ka ng: sakit sa balakang, sakit sa tuhod, hindi pangkaraniwang kahinaan. ...

Precaution:

Ang gamot na ito ay para sa paggamit sa mga bata lamang. Hindi ito dapat gamitin sa mga may taong may sapat na gulang na o sa panahon ng pagbubuntis. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang isang kasaysayan ng: mga bukol, iba pang mga karamdaman, alerdyi (lalo na sa benzyl alkohol). Ang isang preservative (benzyl alkohol) na maaaring makita sa produktong ito o sa likidong ginamit upang ihalo ang produktong ito (diluent) ay maaaring maging sanhi ng mga seryosong problema (kung minsan ay humahanyong sa kamatayan), kung gagamitin ito sa maraming halaga (higit sa 100 mg /kg kada araw) sa mga sanggol sa unang mga buwan ng kapanganakan (neonatal period). Malaki rin ang peligro sa mga mayroong mababang timbang na mga sanggol. Kasama sa mga sintomas ang biglaang pagkahingal, mababang presyon ng dugo, o isang napakabagal na tibok ng puso. Ipagbigay-alam kaagad sa doktor ang mga sintomas na ito kung ito ay nararanasan. Kung maaari, dapat gamitin ang isang preservative-free na produkto kapag ginagamot ang mga sanggol. ...