Proventil - HFA


Bayer Schering Pharma AG | Proventil - HFA (Medication)


Desc:

Ang Proventil HFA /albuterol ay ginagamit para sa mga may sapat na gulang at mga bata na edad 4 na taong gulang pataas para sa paggamot o pag-iwas sa bronchospasm na may kasamang reversible obstructive airway disease at para maiwasan ang exercise-induced bronchospasm. Ang karaniwang dosis para sa mga matatanda at bata na 4 na taong gulang pataas ay dalawang paglanghap sa loob ng 15 hanggang 30 minuto bago mag-ehersisyo. Para sa paggamot ng acute episodes ng bronchospasm o pag-iwas sa mga sintomas ng hika, ang karaniwang dosis para sa mga may sapat na gulang at bata na 4 na taong gulang pataas ay dalawang paglanghap na inuulit sa loon ng 4 hanggang 6 na oras. ...

Side Effect:

Ang mga bihirang nararamdaman tulad ng urticaria, angioedema, pantal, bronchospasm, at oropharyngeal edema ay naiulat matapos gumamit ang inhaled albuterol. Sa isang maliit at pinagsama-samang pag-aaral sa dosis, ang panginginig, nerbyos, at sakit ng ulo ay lumalabas na nauugnay sa dosis. Maaari ding mangyari ang: dysphonia, labis na pagpapawis, tuyong bibig, sakit sa dibdib, pamamanas, rigors, ataxia, pagmamanhid ng paa, hyperkinesia, eructation, utot, ingay sa loob ng tainga, diabetes mellitus, pagkabalisa, pagkalungkot, kalasingan, pantal. ...

Precaution:

Ang Proventil HFA tulad ng lahat ng mga sympathomimetic amines, ay kailangang gamitin ng may pag-iingat sa mga pasyenteng may mga karamdaman sa puso, lalo na ang kakulangan sa coronary, arrhythmia ng puso, at altapresyon; sa mga pasyenteng may convulsive disorders, hyperthyroidism, or diabetes mellitus; at sa mga pasyenteng karaniwang hindi tumutugon sa mga sympathomimetic amines. ...