Prozac


Eli Lilly and Company | Prozac (Medication)


Desc:

Ang Prozac o fluoxetine ay isang pumipili na serotonin reuptake inhibitors o SSRI antidepressant. Nakakaapekto ang Prozac sa mga kemikal sa utak na maaaring maging hindi balanse at maging sanhi ng pagkalumbay, gulat, pagkabalisa, o obsessive-mapilit na mga sintomas. Ginagamit ang Prozac upang gamutin ang pangunahing depressive disorder, bulimia nervosa o isang karamdaman sa pagkain. ...

Side Effect:

Ang Prozac, tulad ng nakararami sa mga antidepressant, ay maaaring maging sanhi ng pagduwal, sakit ng ulo, pagkabalisa, hindi pagkakatulog, pag-aantok, at pagkawala ng gana sa pagkain. Ang gamot na ito ay na-implicated sa malalang mga pantal sa balat at vasculitis opamamaga ng maliliit na daluyan ng dugo. Maaaring maganap ang pagtaas ng presyon ng dugo, at dapat obserbahan ang presyon ng dugo. Kasama sa mga sintomas ng pag-atras ang pagkabalisa, pagduwal, nerbiyos, at hindi pagkakatulog. Ang dosis ng fluoxetine ay kinakailangang unti-unting mabawasan kapag ang therapy ay hindi na ipinagpatuloy. ...

Precaution:

Huwag kunin ang Prozac kasama ang pimozide, thioridazine o isang monoamine oxidase inhibitor tulad ng furazolidone, isocarboxazid, phenelzine, rasagiline, selegiline o tranylcypromine. Maaaring maganap ang isang delikadong pakikipag-ugnayan sa droga, na hahantong sa mga seryosong epekto. Maaari kang magkaroon ng mga ideya patungkol sa pagpapakamatay kapag una kang nagsimulang kumuha ng isang antidepressant, lalo na kung ikaw ay mas bata sa 24 taong gulang. Iulat ang anumang mga bago o lumalala na sintomas sa iyong doktor, tulad ng: pagbabago ng mood o pag-uugali, pagkabalisa, pag-atake ng gulat, problema sa pagtulog, o kung sa palagay mo ay mapusok, magagalitin, magulo, mapusok, agresibo, hindi mapakali, hyperactive tulad ng itak o pisikal, higit pa nalulumbay, o may iniisip tungkol sa pagpapakamatay o pananakit sa iyong sarili. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi pinapayagan na gamitin ang gamot na ito nang hindi inaaprobahan ng iyong doktor. ...