Pulmozyme


Genentech | Pulmozyme (Medication)


Desc:

Ang pulmozyme o dornase alfa ay isang synthetic protein nanagdudulot ng pagkasira sa labis na DNA sa mga pagtatago ng baga ng mga taong may cystic fibrosis. Ang gamot na ito ay ginagamit upang maging maayos ang pagpapaandar ng baga sa mga taong may cystic fibrosis sa pamamagitan ng pagnipis ng mga pagtatago ng baga at pagbawas ng panganib ng mga impeksyon sa respiratory tract. ...

Side Effect:

Karamihan sa mga karaniwang epekto ay nagpapatuloy o nakakaabala kapag gumagamit ng Pulmozyme ay: mga pagbabago sa boses; lagnat; hindi pagkatunaw ng pagkain; pangangati; banayad na namamagang lalamunan; pamumula sa paligid ng mga mata; pamamaga ng sinus; saglitang pagkawala ng boses o pamamalat; pamamaga ng lalamunan. Humingi kaagad ng atensyon at payong medikal kung ang alinman sa mga matinding epekto na naganap kapag gumagamit ng Pulmozyme: matinding reaksiyong alerhiya: pantal; nahihirapan sa paghinga; paninikip sa dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila; sakit sa dibdib. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Pulmozyme, ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Huwag gamot na ito o ihalo ang solusyon sa dornase alfa sa anumang iba pang mga gamot sa nebulizer. Ang paghahalo nito sa iba pang mga gamot ay maaaring humantong sa mga pagbabago sa mga pagkilos ng mga gamot. Ang Dornase alfa ay dapat nilalagay sa ref sa pagitan ng 36 at 46 degrees Fahrenheit o 2 at 8 degrees Celsius at protektado mula sa matinding sinag at init ng ilaw. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi pinahhintulutan na gamitin ang gamot na ito nang walang payo at pagpayag ng iyong doktor. ...