Questran


Bristol-Myers Squibb | Questran (Medication)


Desc:

Questran/cholestyramine ay iniinom ng may tamang pagkain para pababain ang cholesterol sa dugo. Ang pagpapababa ng cholesterol ay nakatutulong para pababain ang posibilidad na ma-stroke at atakihin sa puso. Isa pang karagdagan sa tamang pagkain (tulad ng mababang cholesterol/ mababang taba na pagkain), ang iba pang pagbabago sa pamumuhay na makatutulong sa gamot na ito na maging mas mabisa ay ang pag-eehersisyo, pagbawas ng timbang kung sobra sa timbang, at pagtigil sa paninigarilyo. Kumonsulta sa inyong manggagamot para sa mga karagdagang detalye. Ang gamot na ito ay maaaring ring inumin para pagalingin ang pangangati ng isang taong may sobrang asido sa apdo na sanhi ng isang uri ng sakit sa maliit na tubo ng atay/apdo (bahagyang sagabal sa ugat ng apdo). ...

Side Effect:

Ang pinaka pangkaraniwang epekto ng Questran ay ang sobrang paninigas ng dumi. Ang ibang bahagyang epekto ay ang pagkairita o pananakit ng tiyan, hangin, pagduduwal o pagsusuka, pagdighay, pagkawalang gana kumain, di matunawan or heartburn, pagtatae, osteoporosis, di maipaliwanag na pamamantal at pagdurugo. ...

Precaution:

Bago uminom ng Questran sabihin sa inyong manggagamot o parmasyutiko kung ikaw ay allergic dito; o kung ikaw ay may ibang mga allergy. Ang producktong ito ay may di aktibong sangkap na maaaring maka-allergy o ibang pang epekto. Bago uminom ng gamot na ito sabihin sa inyong manggagamot o parmasyutiko ang iyong pangkalusugang kasaysayan, lalo na ang paninigas ng dumi, almoranas, sakit sa bato. Ang ibang produkto ay nagtataglay ng asukal o aspartame. Pinapayo ang pag-iingat kung ikaw ay may diabetes, phenylketonuria (PKU), o anumang kondisyon na maglilimita/iwasan ang mga sangkap na ito sa inyong pagkain. Tanungin ang inyong manggagamot o parmasyutiko tungkol sa pag-inom nitong produkto ng ligtas. Dahilan sa ang produktong ito ay maaaring humadlang sa pagsipsip ng mga sustansya (tulad ng folic acid, bitaminang natutunaw sa taba kasama ang A, D, E, K), ang inyong manggagamot ay maaaring kang sabihan na uminom ng suplementong bitamina. Kumonsulta sa inyong manggagamot para sa mga karagdagang impormasyon. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso hindi inirerekomenda na uminom ng gamot na ito ng walang payo ng inyong manggagamot. ...