Quibron


Bristol-Myers Squibb | Quibron (Medication)


Desc:

Ang Quibron / guaifenesin, theophylline at ephedrine ay iniinom para maiwasan at malunasan ang mga sintomas at pagbara ng daanan ng hangin dahil sa hika o iba pang mga sakit sa baga tulad ng emphysema o bronchitis. Maaari din itong inumin para sa iba pang mga kundisyon na natukoy ng iyong manggagamot. ...

Side Effect:

Mayroong ilang mga epekto na maaaring mangyari pagkatapos inumin ang gamot na ito tulad ng: pagduduwal, pagsusuka, sakit ng ulo, problema sa pagtulog, pagtatae, pagkamayamutin, hindi mapakali, pagnginginig, madalas na pag-ihi, pananakit ng tiyan / pamumulikat. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay nanatili o lumala, sabihin kaagad sa iyong manggagamot o parmasyutiko. Maraming mga tao na umiinom ng gamot na ito ay hindi nakararanas ng malubhang epekto. Sabihin agad sa iyong mangagamot kung ang alinman sa mga pambihira ngunit malubhang epekto ang nangyari: mabilis / hindi regular na tibok ng puso, mga seizure. Ang napaka-seryosong reaksyon ng allergy sa gamot na ito ay bihira. ...

Precaution:

May ilang mga kondisyong medikal ay maaaring maugnay sa Quibron. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga kondisyong medikal, lalo na kung ang alinman sa mga sumusunod ay nabibilang ka: kung umiinom ka ng anumang gamot na nireseta o hindi nireseta, umiinom ng halamang gamot, o suplemento sa pagdidiyeta, kung mayroon kang mga allergy sa mga gamot, pagkain, o iba pa mga sangkap, kung mayroon kang mga problema sa tibok ng puso (tulad ng pagpalya ng puso, paglaki ng ugat sa puso dahilan sa sakit sa ugat na daluyan ng dugo sa baga), hindi regular na tibok ng puso, nagka-ulser sa nakalipas na panahon, tubig sa baga (edema sa baga), mga problema sa atay, lagnat, impeksyon na sanhi ng virus, malubhang impeksyon (tulad ng impeksyon sa dugo), problema sa thyroid, cystic fibrosis, pagtaas ng antas ng asido sa katawan, mga problema sa utak o nerve, o mga seizure (tulad ng epilepsy), kung ikaw ay nasa estado ng pagkabigla, kung naninigarilyo ka, humihinto o nagsisimulang manigarilyo. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inimumungkahi na uminom ng gamot na ito nang walang payo ng iyong manggagamot. ...