Acetohexamide


Watson Pharmaceuticals | Acetohexamide (Medication)


Desc:

Ang Acetohexamide ay isang gamot sa oral diabetes na kumokontrol sa mga antas ng asukal sa dugo, ito'y tumutulong sa iyong katawan na mas mahusay na tumugon sa insulin na ginawa ng iyong pancreas. Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang type 2 Diabetes na kilala bilang non-insulin dependent Diabetes o Diabetes na hindi umaasa sa insulin. Ang Acetohexamide ay bahagi lamang ng isang kumpletong programa ng paggamot. Kasama ang sumusunod sa programa:pagkain ng tama, ehersisyo, kontrol sa wastong timbang, at pagsusuri ng asukal sa inyong dugo. Ang pagbabago ng alinman sa mga gawaing ito ay maaaring makaapekto sa antas ng asukal sa dugo. ...

Side Effect:

Ang pinaka-karaniwang epekto ng acetohexamide ay Hypoglycemia, o pagbaba ng asukal sa dugo. Ang mga simtomas ng hypoglycemia ay maaaring kabilang ang sakit ng ulo, nausea o pagduduwal, gutom, pag-aantok, kahinaan, pagkahilo, malabo na pananaw, mabilis na tibok ng puso, pagpapawis, panginginig, nahihirapang mag bigay ng atensyon, pagkalito, o seizure o pag-atake. Ang hindi gaanong malubhang epekto ay maaaring kabilang ang:constipation o tibi, pagtatae; pagkahilo, pag-aantok; lumanay na pagduduwal, pagsusuka, sakit sa tiyan; lumanay na pangangati o pantal; o sakit ng ulo. Ang iba pang mga mas malubhang epekto ay:pamamaga, mabilis na pagtaas ng timbang; pag-ihi ng higit sa karaniwan; maputla o naninilaw na balat, madilim na kulay na ihi, lagnat, pagkalito o kahinaan; pagduduwal, sakit sa tiyan, pagkawala ng gana, mababang lagnat, dumi ng kulay na luad, jaundice o paninilaw ng puti sa mata; o lagnat, namamagang lalamunan, at sakit ng ulo na may matinding blistering, pagbabalat, at pulang pantal sa balat. ...

Precaution:

Bago uminom ng acetohexamide, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang sakit sa bato o atay, isang sakit sa teroydeo o thyroid disorder, o mayroong kasaysayan ng sakit sa puso. Kung mayroon kang ilang mga kundisyon, maaaring mangailangan ka ng ibang dosis o mga espesyal na pagsusuri upang siguradong ligas na magamit ang gamot na ito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso sa sanggol, hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...