Rasburicase - injection


Unknown / Multiple | Rasburicase - injection (Medication)


Desc:

Binibigyang lunas ng Rasburicase ang mataas na uric acid sa dugo (hyperuricemia) na dulot ng gamutan sa cancer. Ginagamit ang gamot na ito sa mga may sapat na gulang at bata na may ilang mga uri ng cancer katulad ng leukemia, lymphoma, o bukol. ...

Side Effect:

Karaniwang mga epekto na tumatagal at nakakabahala kapag gumagamit ng Rasburicase ay ang mga: paninigas ng dumi; pagtatae; sakit ng ulo; sugat sa bibig o ulser; pagduduwal; sakit sa tyan; nagsusuka. Kung ang alinman sa mga malubhang epekto na ito ay naganap kapag gumagamit ng Rasburicase agad na humingi ng atensyong medikal tulad ng: malubhang alerdyi (pantal; pantal; pangangati; hirap sa paghinga; paninikip ng dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila); asul o kulay-abo na kulay ng balat; sakit sa dibdib; panginginig; pag-ubo ng dugo; maitim o madilaw na ihi; lagnat; hindi regular na tibok ng puso; pamamanhi ng balat; paulit-ulit na namamagang lalamunan; matinding pagkahilo; hinahabol ng paghinga, problema sa paghinga; pamamaga ng mga kamay o paa; panghihina; naninilaw na mga mata at balat. ...

Precaution:

Importanteng masuri ka ng iyong doktor o iyong anak habang nasa ilalim ka ng gamot na ito upang matiyak na umeepekto ng maayos ang gamot at mapagdesisyonan kung dapat ba na ipagpatuloy ang paggamit ng gamot na ito. Pagsusuri sa dugo ay maaring kailanganin para maiwasan ang hindi magandang epekto nito. Ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng isang seryosong uri ng ng alerdyi na tinatawag na anaphylaxis. Ang anaphylaxis ay maaaring mapanganib sa buhay at nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Agad na tawagan ang iyong doktor kung ikaw o ang iyong anak ay may pantal; pangangati; pagkahilo; gaan ng ulo; pamamaga ng iyong mga kamay, mukha, o bibig; problema sa paghinga; o sakit sa dibdib pagkatapos mong ma-iniksyonan. Hindi inirerekumendang gamitin ang gamot na ito nang walang gabay ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...