Recofen


Reese Pharmaceutical | Recofen (Medication)


Desc:

Ginagamit ang recofen o dextromethorphan at guaifenesin upang mapawi ang mga ubo na dulot ng karaniwang sipon, brongkitis, at iba pang mga sakit sa paghinga. ...

Side Effect:

Mayroong ilang mga epekto na posibleng mangyari maatapos gamitin ang gamot na ito tulad ng: pagkahilo, pagkahilo, pagkabalisa sa tiyan, at pagduwal. Ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko kung ang alinman sa mga epektong ito ay tumagal o lumala. Maraming mga tao na gumagamit ng gamot na ito ay walang malubhang epekto. Ang isang napaka-seryosong alerdyi sa gamot na ito ay hindi pa tiyak o sigurado, ngunit humingi ng agarang medikal na atensyon kung nangyari o naranasan ang mga ito. Mga senyales ng isang seryosong kondisyong alerdyi ay ang: pantal-pantal, pangangati o pamamaga lalo na sa mukha, dila o lalamunan, matinding pagkahilo at problema sa paghinga. ...

Precaution:

Huwag ibigay ang gamot na ito sa isang batang mas bata sa 4 na taong gulang. Maaaring maganap ang pagkamatay mula sa hindi tamang paggamit para sa ubo at sipon sa mga bata. Iwasang gamitin ang Recofen kapag gumamit ka ng isang MAO inhibitor tulad ng isocarboxazid, phenelzine, rasagiline, selegiline o tranylcypromine sa loob ng nakaraang 14 na araw. Iwasan ding gumamit ng ibang gamot para sa na ubo, sipon, o allergy na pwedeng mabili derikta sa botika nang hindi mo itinatanong o kinunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko. Kapag iinum ng iba pang gamot maliban sa gamot na ito posibleng aksidenteng maka-inum ng labis sa isa o higit pang mga uri ng gamot. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang gabay ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...