Recombinant HPV Vaccine


Merck & Co. | Recombinant HPV Vaccine (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Recombinant HPV Vaccine para maiwasan ang impeksyon sa mga uri ng HPV 6, 11, 16, at 18 sa mga batang babae at kababaihan na 9 hanggang 26 taong gulang. Ito rin inirerekumenda para mapigilan ang mga kulugo sa ari na dulot ng mga uri ng HPV 6 at 11 at anal cancer na sanhi ng mga uri ng HPV 16 at 18 sa mga lalaking 9 hanggang 26 taong gulang. Pinoprotektahan ng Recombinant HPV Vaccine laban sa cancer sa cervix tulad ng kanser sa ibabang dulo ng matris o sinapupunan; abnormal at precancerous vulvarl lesions; abnormal at precancerous vaginal lesionsat genital warts. Hindi nito ginagamot ang aktibong cancer sa cervix, mga aktibong kulugo sa pag-aari, o iba pang mga aktibong sugat sa ari na sanhi ng HPV. ...

Side Effect:

May mga posibleng epekto ang mga bakuna sa HPV tulad ng anumang gamot. Gayunpaman, hindi lahat ng nagpapabakuna sa HPV ay makakaranas ng mga ganitong epekto. Sa katunayan, pinapayagan ang karamihan sa mga tao ay maganda ang epekto ng bakunang HPV. Kapag nangyari ang mga epekto, karaniwan sa mga kaso ng menor de edad, ibig sabihin hindi na sila nangangailangan ng gamutan ng isang doktor. Maraming mga epekto ang bakunang HPV na dapat mong sabihin sa iyong doktor. Tulad ng mga ito: mataas na lagnat, panghihina o pagkalumpo na maaaring mga palatandaan ng Guillain-Barré syndrome, mga senyales ng isang alerdyi, tulad ng hirap sa paghinga, isang hindi pangkaraniwang pantal sa balat, pangangati, o butlig. Kagaya ng iba pang mga bakuna, ang pagkahimatay ay naiulat pagkatapos ng ilang taong nabigyan ng bakuna sa HPV. Matinding tagubilin na dapat banatayan o obserbahan ang mga pasyente sa loob ng 15 minuto pagkatapos ng pagbabakuna, upang matiyak na ang pagkahimatay ay hindi mangyayari sa isang dilikadong na sitwasyon tulad na lamang kapag nagmamaneho. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi bago gamitin ang gamot na ito. Mahalagang makipag-usap sa iyong doktor bago matanggap ang bakuna sa HPV kung mayroon kang: lagnat o may sakit, isang sakit sa pagdurugo, tulad ng hemophilia o thrombositopenia, isang mahinang active immune system tulad ng sa HIV, AIDS, o cancer, anumang mga alerdyi, kabilang ang mga alerdyi sa pagkain, pangkulay sa buhok tulad ng tina, o mga preservatives. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang gabay ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...