Red clover


Centocor Ortho Biotech Inc | Red clover (Medication)


Desc:

Para maibsan ang pag-ubo, mga problema sa balat ginamit ang red clover at para maiwasan ang mga sintomas na sanhi ng menopos ng buhay tulad ng pamumula, problema sa pagtulog. Ang mga produktong suplemento ng herbal o diyeta ay natagpuan na naglalaman ng posibleng delikado tulad ng mga hindi natural nautral na sangkap. ...

Side Effect:

Makipag-ugnayan kaagad sa iyong doctor ang mga posibleng maranasanan tulad ng pagkabalisa sa tiyan o pagduwal kapag ang mga epektong ito ay tumagal o lumala. Kung mayroon ka alinman sa mga ito kahit hindi gaanong seryoso agad na sabihin sa iyong doctor tulad ng: masakit na suso, matinding sakit ng ulo, kahinaan, sakit sa binti, sakit sa dibdib. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor bago gamitin ang gamot na ito kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Kung gumagamit ka ng iba pang gamot sabihin sa iyong doktor at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, colitis, o problema sa tiyan. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang gabay ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...