Red yeast rice


Unknown / Multiple | Red yeast rice (Medication)


Desc:

Ginamit ang red yeast rice para sa pagbaba ng antas ng kolesterol. Natagpuan na naglalaman ng posibleng panganib na mga impurities o additives ang ilang mga produktong suplemento. ...

Side Effect:

Mayroong limitadong katibayan sa mga epekto ng red yeast. Posibleng mangyari ang banayad na pananakit ng ulo at tiyan. Ang mga epekto ay posibleng pareho sa mga para sa reseta na gamot na lovastatin. Posible rin ang mga sakit sa puso, kabag, pamamanas, sakit ng kalamnan, pagkahilo, hika, at mga problema sa bato. Hindi dapat gumamit ng mga produktong red yeast ang mga taong may sakit sa atay. Ayon sa teorya, ang red yeast ay maaaring dagdagan ang peligro ng pagdurugo. Sa mga pasyente na may mga karamdaman sa pagdurugo o pagkuha ng mga gamot na maaaring dagdagan ang peligro ng pagdurugo, pinapayuhan ang pag-iingat. Kailanganin din ang mga pagbabago ng dosis. Maaaring mapanganib ang isang metabolite ng Monascus na tinatawag na mycotoxin citrinin. ...

Precaution:

Posibleng magdulot ang produktong ito ng reaksyon sa alerdyi o iba pang mga problema dahil maaaring maglaman ito ng mga hindi aktibong sangkap. Kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko bago gamitin ang produktong ito kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na problema sa kalusugan tulad ng: sakit sa atay, sakit sa bato, paggamit ng alkohol. Bago mag-opera, sabihin sa iyong doktor o dentista ang tungkol sa lahat ng mga produktong ginagamit mo (kabilang ang mga niresetang gamot, mga gamot na hindi reseta, at mga produktong herbal). Limitahan ang pag-inum ng alak. Ang pang-araw-araw na paggamit ng alkohol ay maaaring dagdagan ang iyong panganib para sa mga problema sa atay, lalo na kasabay sa produktong ito. Ang red yeast rice ay hindi dapat gamitin habang nagbubuntis. Maaari itong makapinsala sa isang hindi pa isinisilang na sanggol. Hindi inirerekumendang gamitin ang gamot na ito nang walang gabay ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...