Reopro


Eli Lilly and Company | Reopro (Medication)


Desc:

Ang reopro o abciximab ay isang pandagdag sa percutaneous coronary intervention para para maiwasan ang mga komplikasyon sa daluyan ng dugo sa puso sa mga pasyente na may unstable angina na hindi tumutugon sa conventional medical therapy kapag ang percutaneous coronary interbensyon ay nakaplano sa loob ng 24 oras o sa mga pasyente na sasailalim sa percutaneous coronary interbensyon. ...

Side Effect:

Kabilang sa mga epektong ng gamot na ito, possible ring mangyari ang sobrang pagpapawis, asthenia, sakit sa mga hiwa, pruritus, hindi normal na paningin, pamamanas, sugat, nana, peripheral coldness, sakit sa pinag-iniksiyon, tuyong bibig, pamumutla, diabetes mellitus, hyperkalemia, lumalaking tiyan , pagputok ng bullous, pamamaga, pagkalason sa droga, pagkahilo, pagkabalisa, hindi normal na pag-iisip, pagkabalisa, hypesthesia. Kabilang ang iba pang mga maaaring mangyaring epekto ay ang: pagduduwal, pagsusuka, o hindi malubhang pagdurugo o pangangati sa lugar ng pinag-iniksyonan. ...

Precaution:

Ang Reopro ay dapat ihinto sa panahon ng seryoso at hindi kontroladong pagdurugo o ang pangangailangan para biglaang operasyon. Kung ang platelet ay hindi bumalik sa normal, maaari itong maisauli sa dati, kahit man lang sa bahagi ng pinagsasalin ng platelet. Ang Reopro therapy ay dapat gamitin nang maayos sa mga pasyente na nakatanggap ng systemic thrombolytic therapy dahil sa nakikitang malubhang epekto sa pagdurugo. Bago ang pagsasalin ng gamot na ito, ang oras ng prothrombin, ACT, APTT, at bilang ng platelet ay dapat na sukatin upang makiya ang mga dating hemostatic abnormalities. Ang arterial at venous punctures, intramuscular injection, at paggamit ng mga cateter sa pag-ihi, nasotracheal intubation, nasogastric tubes at mga awtomatikong cuff ng presyon ng dugo ay dapat na mabawasan. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...