Rescaps - D


Novartis | Rescaps - D (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Rescaps-D o caramiphen na may phenylopropanolamine upang gamutin ang mga sintomas na nauugnay sa karaniwang sipon, mga alerdyi, mataas na lagnat, sinusitis at iba pang mga sakit sa respiratory. ...

Side Effect:

Mayroong ilang mga epekto na pwedeng mangyari sa mga unang araw habang nag-aadjust ang iyong katawan sa gamot tulad ng: pagkahilo, pag-aantok, sakit ng ulo, pagkawala ng gana sa pagkain, pagduwal o kawalan ng tulog. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay tumagal o naging nakakabahala, ipagbigay-alam sa iyong doktor. Ipaalam sa iyong doktor kung nagkaroon ka ng: sakit sa dibdib, isang mabilis na pulso, pantal sa balat, mataas na presyon ng dugo, panginginig, nerbiyos, guni-guni. Makipag-ugnay sa iyong doktor o parmasyutiko kung napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi nabanggit sa itaas. ...

Precaution:

Abisuhan sa iyong doktor kung mayroon kang mga: sakit sa bato, sa puso, sa baga, mataas na presyon ng dugo, isang sobrang overactive thyroid, diabetes, glaucoma, problema sa prostate, depresyon,o ibang mga alerdyi. Ang gamot na ito ay dapat gamitin lamang kung talagang kinakailangan sa panahon ng pagbubuntis. Tanungin sa doctor ang posibleng mga panganib at benepisyo ng gamot na ito. Kumunsulta sa iyong doktor bago magpasuso dahil ang maliit na porsyento ng gamot na ito ay makikita sa gatas ng ina. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...