Rescriptor


Pfizer | Rescriptor (Medication)


Desc:

Isang indikasyon ng rescriptor o delavirdine ay para gamutin ang impeksyong HIV-1 at ito ay sinamahan ng hindi bababa sa 2 iba pang mga aktibong ahente ng antiretroviral kapag ang theraphy ay pinahintulutan. ...

Side Effect:

Mga maari o posilbeng maranasan o mangyari: Angioedema, dermal leukocytoclastic vasculitis, dermatitis, desquamation, diaphoresis, pamumutla ng balat, tuyong balat, pamumula ng balat, erythema multiforme, folliculitis, fungal dermatitis, paglagas ng buhok, herpes zoster o simplex, sakit sa kuko, petechiae, non-application site pruritus, adenopathy, madaling magka-pasa, eosinophilia, granulocytosis, leukopenia, pancytopenia, purpura, spleen disorder, thrombositopenia, at prolonged prothrombin time, hindi normal na tibok ng puso at ritmo, cardiomyopathy, mataas na presyon ng dugo, sobrang sakit ng ulo, pamumutla, peripheral vascular disorder, at postural hypotension cramp, pag-alburuto ng tiyan, sakit ng tiyan (localized), nana o pigsa, alerdyi, panginginig, pamamanas, epidermal cyst, lagnat, impeksyon, impeksyon dulot ng virus, pamamaga ng labi. ...

Precaution:

Naobserbahan sa mga pasyenteng tumatanggap ng antiretroviral therapy ang muling pagkalat o pagdami ng taba sa katawan kabilang ang labis na timbang, dorsocervical fat enlargement (buffalo hump), pagbabago sa peripheral, pagbabago ng mukha, paglaki ng dibdib, at cushingoid na itsura. Maaaring magbigay ng cross-resist sa iba pang mga non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors ang mga non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors, kapag ito ay ginamit ng walang kombinasyon o may kombinasyon. Ang delavirdine ay metabolised pangunahin ng atay. Kapag nangangasiwa ng Rescriptor sa mga pasyente na may kapansanan sa paggana ng hepatic, samakatuwid, ay dapat na maisagawa ang pag-iingat. ...