Respbid


Boehringer Ingelheim | Respbid (Medication)


Desc:

Isang bronchodilator ang Responsbid o theophylline na kabilang sa isang klase ng mga gamot na kilala bilang xanthines at umeepekto ito sa pamamagitan ng pagpapahinga ng mga kalamnan sa baga at dibdib, at hindi gaanong sensitibo ang baga sa mga alerdyi at iba pang mga sanhi ng bronchospasm. Ginagamit ang gamot na ito para bigyan ng lunas ang mga sintomas tulad ng problema sa paghinga at patuloy na sakit sa baga tulad ng hika, brongkitis at emphysema. Ang Respbid ay nireresetang gamot na kadalasan isang beses o dalawang beses sa isang araw na inumin at kahit mayroon o walang pang kain, o ayon sa payo ng iyong doktor. Ang dami o taas dosis ay batay sa iyong kondisyon, base sa edad, timbang, drug blood levels, at iba pang mga gamot na posibleng inumin mo. Iwasang magdagdag ang dosis o dalas nang walang gabay ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Karaniwang nagiging ng sanhi ng Respbid ay ang: sakit sa tiyan, pagduwal, pagsusuka, pagtatae, pagkawala ng gana sa pagkain, sakit ng ulo, problema sa pagtulog, pagkagalit, pagkabalisa, kaba, pag-alog, pamumula, at pagdami ng ihi. Ang mas matinding reaksyon ng gamut na ito ang: pagkalito, pagkahilo, pagbabago sa pag-iisip o pag-uugali, pagkibot ng kalamnan, panghihina, mabilis na paghinga. Nahimatay, mabilis, mabagal, o hindi regular na tibok ng puso, pagsusuka na parang mga bakuran ng kape, itim o matagal ng dumi tao at bago lang nailabas, at seizures. Bibihira lang ang isang allergy, humunap ng tulong medikal kung nakaranas ng mga sumusunod na sintomas: pantal-pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o pantal-pantal. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay alerdyi dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi bago gamitin ang gamot na ito. Abisuhan ang iyong doktor kung ikaw ay gumagamit pa ng iba ng gamot at kung nakakarans ka ng mga sumusunod na kondisyon: cystic fibrosis, glaucoma, diabetes, problema sa puso tulad ng congestive heart failure, o hindi regular na tibok ng puso, mataas na presyon ng dugo, sakit sa bato, atay sakit, seizure, tiyan o bituka ulser, o sakit sa thyroid. Posibleng maging dahilan ng Respbid ang pagkahilo at pagka-antok, iwasang magmaneho at gumamit ng mabibigat na makina hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang aktibidad na ito. Limitahan din ang pag-inum ng alak. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...