Respigam


MedImmune | Respigam (Medication)


Desc:

Isang isterilisadong solusyon ang respigam o respiratory syncytial virus immune globulin (RSV IG) na nakuha mula sa pinagsamang dugo ng tao. Ginagamit ang gamot na ito upang makatulong na maiwasan o mabawasan ang severity of lower respiratory tract sa baga na sakit na dulot ng respiratory syncytial virus sa mga bata na may mas mataas ang tsansa sa panganib. ...

Side Effect:

May mga ilang epekto na posibleng maranasan pagkatapos gamitin ang gamot na ito tulad ng: lagnat, pagduwal o pagsusuka, pagkahilo, pamumula, paninikip ng dibdib, pananakit ng kalamnan o kasukasuan at pati na rin sa lugar ng pinag-iniksyon ay masakit o maga. Kapag ang alinman sa mga epektong ito ay nangyari, magpatuloy, o lumala agad sabihin sa doktor o parmasyutiko ng iyong anak. Ang pagsasalin ay maaaring kailanganing ihinto o ibigay nang mas mabagal. Walang malubhang epekto ang maraming mga tao na gumagamit ng gamot na ito. Agad na sabihin sa inyong doktor kung ang mga hindi malamang ngunit malubhang epekto na nangyari tulad ng: pagbabago sa dami ng ihi, pamamaga ng bukung-bukong o paa, biglaang pagtaas ng timbang, maigsing paghinga, mabilis na tibok ng puso, mga pagbabago sa kulay o temperatura ng balat. Ang paggamit ng gamot na ito ay bihirang magdulot ng isang seryosong pamamaga ng utak (aseptic meningitis syndrome) maraming oras hanggang 2 araw pagkatapos ng paggamot. Kapag ang iyong anak ay nagkakaroon ng matinding sakit ng ulo, pag-aantok, mataas na lagnat, sakit ng mata o pagkasensitibo sa ilaw, paninigas ng kalamnan, o matinding pagduwal o pagsusuka, humingi ng agarang atensyong medikal. Bihira lamang ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito. ...

Precaution:

Ang respigam ay ginawa mula sa plasma ng tao o bahagi ng dugo at maaaring maglaman ng mga nakakahawang bagay tulad halimbawa ng mga virus na maaaring magdulot ng sakit. Bagamat ang gamot na ito ay sinala, nasubok, at ginagamot upang mabawasan ang posibleng nagdadala ng isang nakakahawang sakit, maaari pa rin itong makapagpadala ng sakit. Kapag ang mga sintomas ay nangyari tulad ng pagbawas ng pag-ihi, biglaang pagtaas ng timbang, pagpapanatili ng likido o pamamaga, o paghinga, ipagbigay-alam agad sa doktor. Ito ay maaaring mga palatandaan ng mga problema sa bato. Ipagbigay-alam kaagad sa doktor kung may mga sintomas tulad ng matinding sakit ng ulo, paninigas ng leeg, pagkahilo, lagnat, pagkasensitibo sa mata sa ilaw, masakit na paggalaw ng mata, at pagduwal o pagsusuka. Maaaring ito ay mga palatandaan ng AMS. Ang pagtigil sa gamutan ng immune globulin ay nagresulta sa ng AMS nang walang anumang mga pangmatagalang problema. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...