Respiratory syncytial virus immune globulin


3M Pharmaceuticals | Respiratory syncytial virus immune globulin (Medication)


Desc:

Ang respiratory respiratory syncytial virus immune globulin ay ginawa mula sa malinis at malakas na dugo ng tao na may mataas na antas ng ilang mga defensive na sangkap tulad ng mga antibodies. Ang mga antibodies na ito ay tumutulong sa katawan upang labanan ang mga impeksyon na dulot ng RSV. Ang gamot na ito ay ginagamit sa mga sanggol na may sakit sa baga tulad halimbawa ng bronchopulmonary dysplasia o ipinanganak na wala pa sa oras o panahon. Ginagamit ito upang maiwasan ang matinding impeksyon sa baga na dulot ng isang virus (RSV). ...

Side Effect:

Bihira lang ang seryosong reaksiyong alerdyi ng gamot na ito. Gayunpaman, kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi humingi ng agarang medikal na atensyon, kabilang ang: pantal-pantal, pangangati o pamamaga lalo na sa mukha, dila, lalamunan, matinding pagkahilo, paghinga. Sabihin agad sa doktor kung ang iyong anak ay nagkakaroon ng anumang mga palatandaan ng hepatitis o ibang impeksyon, kabilang ang lagnat, paulit-ulit na namamagang lalamunan, hindi pangkaraniwang pagkapagod, paulit-ulit na pagduduwal o pagsusuka, naninilaw na mga mata o balat, maitim o madilaw na ihi. lagnat, pagduwal o pagsusuka, pagkahilo, pamumula, paninikip ng dibdib, pananakit ng kalamnan o kasukasuan, o sakit o pamamaga sa lugar ng pinag-iiniksyon. ...

Precaution:

Habang ginagamot ang iyong anak ng gamot na ito at sa loob ng 10 buwan, pagkatapos ay maaaring maiwasan ng gamot na ito ang isang mahusay na tugon sa mga live virus vaccine tulad ng tigdas, beke, rubella. Ipaalam sa doktor o parmasyutiko ang kanyang kasaysayan medikal ng inyong anak bago niya gamitin ang gamot na ito, lalo na sa: isang problema sa immune system o kakulangan sa IgA, problema sa dugo tulad ng paraproteinemia, sakit sa bato, diabetes, labis o kunting tubig sa katawan tulad halimbawa ng pamamaga ng braso o binti, nanunuyot, isang malubhang impeksyon sa dugo tulad ng sepsis, at sakit sa puso. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...