Restasis


Allergan | Restasis (Medication)


Desc:

Ginagamit ang restasis o cyclosporine upang gamutin ang mga dry na mata dahil sa isang uri ng kondisyon sa mata tulad ng keratoconjunctivitis sicca. Ang ginagawa ng gamot na ito ay sa pamamagitan ng pagtaas ng dami ng luha na iyong ginagawa. Inilalapat ang gamot na ito sa mga apektadong mata na kadalasan ay dalawang beses sa isang araw, halos 12 oras ang agwat; o ayon sa direksyon ng iyong doktor. Sa paglalagy o pagpatak sa mata, hugasan muna ang iyong mga kamay. Mag-ingat na huwag hawakan ang dulo ng vial o hayaang sumayad ito sa iyong mata upang maiwasan ang kontaminasyon, Siguraduhing ang pagpapatak sa mata ay maayos na naalog sa pamamagitan pagbabaligtad ng maraming beses bago gamitin bago ito buksan. Buksan ang vial sa kanan bago mo ito magagamit. Ang pagpatak ng mata ay dapat magkaroon ng isang parang gatas o puti. ...

Side Effect:

Posibleng manyari ang pagka-paso, sumakit, mamula, o magangati ang mata. Posibleng maransan ang lumabo ang paningin, pakiramdam na parang may isang bagay sa mata o prang napuwing, o may lumabas mula sa mata. Ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala. Ang isang reaksiyong alerdyi sa gamot na ito hindi pa natitiyak, ngunit humingi ng agarang medikal na atensyon kung naranasan ito. Kasama sa mga sintomas ng isang reaksiyong alerdyi ang: pantal, matinding pangangati o pamamaga lalo na sa mukha, dila, lalamunan, pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor o parmasyutiko bago gamitin ang gamot na ito kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi o kung mayroon kang impeksyon sa mata. Abisuhan din ang iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal bago gamitin ang gamot na ito. Ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng malabong paningin. Iwasang magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng malinaw na paningin hanggang sa natitiyak mong maaari mong maisagawa nang ligtas ang mga nasabing aktibidad. Ang gamot na ito ay dapat gamitin lamang kung talagang kinakailangan sa panahon ng pagbubuntis. Pag-usapan ang mga panganib at benepisyo kasama ang iyong doktor. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...