Restylane


Medicis | Restylane (Medication)


Desc:

Isang gel ang Restylane o hyalurinoc acid ng hyaluronic acid na ginawa ng bakterya ng Streptococcus species, ang epekto nito ay sa pamamagitan ng pagdaragdag ng buo at pagbabawas ng lantad na kulubot na sa dating kulubot lugar. Ginagamit ang produktong ito para itama ng kaunti hanggang sa matinding mga kunot at mga tupi (halimbawa, naso-labial folds). Pwede rin itong magamit ang Restylane para sa pagdaragdag ng labi. Ibinibigay lamang ng isang may karanasan na doktor ang Restylane bilang isang iniksyon. Sa dosis naman ng gamut, nakasalalay ito sa site na ginagamot at karaniwan ay hanggang 1. 5 ML bawat naso-labial fold o 6 ml gamot. ...

Side Effect:

Ang mga epekto nito ay kabilang ang mga: sakit, pamumula at pamamaga sa lugar ng pinag-turukan ng gamot, sakit ng ulo, pagsuska at mga senyales ng trangkaso tulad ng isang runny nose. Mga masamang reaksyon ay mga: pamamaga o pamamanas (edema) ng iyong mukha, kahinaan ng muscle sa mukha, pangangati (urticaria), panginginig, pagduwal, pagsusuka, isang mabilis na tibok ng puso at mababang presyon ng dugo (hypotension). Agad na humingi ng tulong sa iyong doktor kung iyong naobserbahan ang mga sensyales. Ang isang alerdyi ay bihirang mangyari, ngunit humingi ng tulong medikal kung nakita mo ang mga sumusunod na sintomas: pantal-pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o pamamantal. ...

Precaution:

Isangguni sa iyong doctor bago gumamit ng gamot na ito kung may mga alerdyi o mayroon kang sakit, lalo na kapag madaling magka-keloid o hypertrophic scarring. Hindi ipinapayong gamitin ang gamot na ito nang walang gabay ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...