Retavase


Roche | Retavase (Medication)


Desc:

Ang Retavase o reteplase ay isang indikasyon na ginagamit sa pagpapagaling ng acute myocardial infarction (AMI) sa mga taong may sapat na gulang para sa maginf maayos ang function ng ventricular kasunod ang AMI, ang pagbawas ng insidente ng congestive heart failure at ang pagbawas ng pagkamatay dulot ng AMI. Dapat na gawin ang paggagamot sa lalong madaling panahon pagkatapos ng pagsisimula ng mga sintomas ng AMI. Ang retavase ay para lamang sa intravenous administration. Ang gamot na ito ay ibinibigay ng 10 +10 unit double-bolus injection. ...

Side Effect:

Ang mga karaniwang epekto ng gamot na ito ay ang: accelerated idioventricular rhythm, ventricular premature depolarizations, supraventricular tachycardia, ventricular tachycardia, ventricular fibrillation, AV block, tubig sa baga, heart failure, cardiac arrest, paulit-ulit na ischemia, reinfarction, myocardal rupture, pericardial effusion, pericarditis, cardiac tamponade, at iba pa. ...

Precaution:

Hindi dapat ibigay ang pag-retavase, at tama o angkop na therapy ang dapat gawin. Ang tamang pagma-manage ng myocardial infarction ay dapat na ipatupad kasabay ng gamutan ng gamot na ito. Ang arterial at venous punctures ay dapat na malimitahan. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...