Reteplase - injection


Renovo | Reteplase - injection (Medication)


Desc:

Ginagamit ang reteplase upang maging maayos ang daloy ng dugo sa puso pagkatapos ng atake sa puso. Ibinibigay ang reteplase sa pamamagitan ng pag-iniksyon sa isang ugat (IV), ayon sa deriksiyon ng iyong doktor. Ibinibigay gamot na ito kadalasan bilang isang paunang dosis na sinusundan ng pangalawang dosis 30 minuto mamaya. Suriin nang mabuti gamit ang mata ang produktong ito bago gamitin ng mga maliit na butil o pagkawala ng kulay. Kung mayroon man huwag gumamit ng likido. ...

Side Effect:

Posibleng maransan ang pagduduwal o pagkahilo. Ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga epektong ito ay tumagal o lumala. Agad na ipaalam sa iyong doktor kung ang alinman sa mga seryosong epekto na naransan tulad ng: dumudugo sa parte ng pinag-iniksyon, gilagid, o sugat, hindi pangkaraniwang pagkapagod o kahinaan, hindi regular na tibok ng puso, dugo sa iyong ihi o dumi. Ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor kung ang mga hindi malamang ngunit malubhang epekto na naranasan: mga pagbabago sa dami ng ihi, pag-iba ng kulay ng balat, matinding sakit sa tiyan, sakit ng kalamnan, sakit sa dibdib, mabagal na pagsasalita, pagbabago sa kaisipan o emosyon, matinding sakit ng ulo, sakit sa mata o pagbabago ng paningin. Ang isang reaksiyong alerdyi sa gamot na ito ay hindi pa tiyak, ngunit humingi ng agarang medikal na atensyon kung nangyari ito. Kasama sa mga sintomas ng isang reaksiyong alerdyi ang: pantal, pangangati, pamamaga, pagkahilo, problema sa paghinga. Makipag-ugnayan sa iyong doktor o parmasyutiko kung napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi nakalista sa itaas. ...

Precaution:

Hindi inirerekomenda ang gamot na ito para gamitin kung mayroon kang mga sumusunod na kondisyong medikal: internal bleeding tulad halimbawa ng ulser, trauma, karansan sa stroke, kamakailang operasyon sa utak o spine, mga problema sa daluyan ng dugo, mataas na presyon ng dugo. Agad na ipaalam sa iyong doktor ang iyong medikal na karansan, lalo na sa: mga pagdurugo o problema sa dugo, mataas na presyon ng dugo, diabetes, mataas na kolesterol, pamumuo ng dugo (tulad ng thrombophlebitis, bagong opera o pinsala, mga problema sa puso o impeksyon, mga problema sa mata, sakit sa bato o atay. Maaaring maging sanhi ng madali mong pagdugo ang gamot na ito. Mag-ingat sa mga matutulis na bagay tulad ng mga razor sa panggupit ng kuko at iwasan ang mga aktibidad na maaaring dagdagan ang iyong pagkakataong mahiwa, mabugbog, o mapinsala. Iwasan din ang mga hindi kinakailangang injection sa mga kalamnan (IM). Pinapayuhan ang pag-iingat kapag ginagamit ang gamot na ito sa mga matatanda dahil maaaring mas sensitibo sila sa mga epekto ng gamot. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...