Revatio


Pfizer | Revatio (Medication)


Desc:

Ang Revatio o sildenafil ay tumutulng para marelaks ang mga kalamnan at tumutulo na mapaganda ang daloy ng dugo sa mga iba’t-ibang parte ng katawan. Ang Revatio ay ginagamit upang bigyan ng lunas ang pulmonary arterial hypertension at madagdagan ang kakayahang mag-ehersisyo ng mga lalake at babae. ...

Side Effect:

Ang mga pangkaraniwang mga epekto ng gamut na tio ay ang pamumula ng mukha, sakit ng ulo, sakit ng tiyan, baradong ng ilong, pagduwal, pagtatae, at hindi kayang Makita ang kaibahan ng mga kulay na berde at asul. Mga bihirang kaso ng gamut na ito ay biglaang pagkawala ng pandinig ay naitala na may phosphodiesterase inhibitors tulad ng sildenafil, minsan may tumutunog sa tainga at pagkahilo. Dapat na ihinto ng mga pasyente ang kanilang sildenafil kung may mga pagbabago sa pandinig at agad na humingi ng atensiyong medikal. ...

Precaution:

Iwasang gumamit ng Revatio kung umiinum o gumagamit pa rin ng gamot na nitrate para sa sakit sa dibdib o problema sa puso. Kasama rito ang nitroglycerin, isosorbide dinitrate at isosorbide mononitrate. Ang pag-inom ng Revatio na may nitrate ay maaaring maging dahilan ng biglaang at hindi inaasahang pagbaba ng presyon sa dugo. Sa panahon ng sekswal kontak, kung nahihilo o naduwal, pamamanhid, o panginginig sa iyong dibdib, braso, leeg, o panga, agad na ihinto at tawagan ang iyong doktor. Maaaring maging dahilan ng Revatio ang ang pagbagal o pagbaba ng daloy ng dugo sa optic nerve ng mata, na pwedeng maging sanhi ng biglaang pagkawala ng paningin. Hindi ipinapayong gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...