Rheaban


Pfizer | Rheaban (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Rheaban o attapulgite sa paggamot ng pagtatae. Tumutulong ito sa pamamagitan ng pagdidikit-dikit ng maraming mga bakterya at lason at binabawasan ang pagkawala ng tubig. Binabawasan ng gamot na ito ang bowel movements, nagpapabuti sa pagtatae-tae, at pinapawi ang gastrointestinal cramping na madalas na may kaugnayan sa pagtatae. ...

Side Effect:

Posibleng may ialng mga epekto na maaaring maranasan pagkatapos gamitin ang gamot na ito tulad ng: matigas ng dumi o pagkabalisa sa tiyan. Walang malubhang epekto ang maraming mga taong gumagamit ng gamot na ito. Kumunsulta kaagad sa iyong doktor kung ang pagtatae ay hindi nawala pagkalipas ng 2 araw na paggamit ng produktong ito, o kung nagkakaroon ka ng lagnat o dugo, uhog sa dumi ng tao kasama ang pagtatae. Bihira lang ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito. Gayunpaman, humingi ng agarang medikal na atensyon kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi, kabilang ang: pantal, pangangati o pamamaga, lalo na sa mukha, dila, lalamunan, matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga kondisyong medikal, lalo na kung ang alinman sa mga sumusunod ay iyong naransan: kung umiinom ka ng anumang gamot na reseta o hindi reseta, pagbabalak na uminum ng herbal, o suplemento sa pagdidiyeta, kung mayroon kang mga alerdyi sa mga gamot, pagkain, o iba pang mga sangkap, kung mayroon kang Alzheimer disease o pamamaga ng apendiks o tinatawag na apendisitis. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...