Rheumatrex


Wyeth | Rheumatrex (Medication)


Desc:

Ginamit ang Rheumatrex o methotrexate upang ma-induced ang pagkalaglag sa mga pasyente na nagbuntis sa labas ng matris. Ginagamit din ito upang gamutin ang aktibong rheumatoid arthritis sa mga matatanda at bata at iba pang mga sakit sa rayuma, kabilang ang polymyositis at systemic lupus erythematosus. Ang gamot na ito ay ginagamit din upang gamutin ang soryasis, isang namamagang sakit sa balat, pati na rin ang sakit sa buto na nangyayari ng 10 porsyento ng mga pasyenteng ito na may psoriatic arthritis. Pwedeng inumin ang Methotrexate mayroon o walang laman ang pagkain. ...

Side Effect:

Posibleng magdulot ang Rheumatrex ng pangangati, pantal sa balat, pagkahilo, at paglagas ng buhok. Ang isang tuyo, matigas na ubo ay maaaring resulta ng bihirang pagkalason sa baga. Maaaring maging sanhi ang gamot na ito ng matinding pagkalason sa atay, bato at utak ng buto, na nangangailangan ng regular na pagsubaybay sa mga pagsusuri sa dugo. Isa rin itong sanhi ng sakit ng ulo at pag-aantok na maaaring maibsan ito kung ang dosis mababa. Ang mga pinaka-madalas na reaksyon ay kasama ang mga sakit sa bibig, pagkabalisa sa tiyan, at mababang bilang ng puting dugo. Ang Rheumatrex ay kayang e-tolerate, ngunit maaari din itong maging sanhi ng matinding pagkalason na karaniwang nauugnay sa dosis na iniinom. ...

Precaution:

Kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko bago gamitin ang gamot na ito, kung mayroon kang: sakit sa atay, malubhang sakit sa bato, malubhang sakit sa baga tulad halimbawa ng pulmonary fibrosis, paggamit ng alkohol, suppresses immune system, blood cell/bone marrow disorders. Bago inumin ang methotrexate, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay alerdye dito o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Iwasang magmaneho, magmaneobra ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang matiyak mong ligtas mong maisasagawa ang mga gawain. Umiwas rin sa inuming nakakalasing. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...