Rimexolone - ophthalmic


Alcon | Rimexolone - ophthalmic (Medication)


Desc:

Ang gamot na Rimexolone - ophthalmic ay ginagamit upang gamutin ang ilang mga kondisyon sa mata dahil sa pamamaga o pinsala. Ginagamit din ito pagkatapos ng operasyon sa mata. Nagtatrabaho ang gamot na Rimexolone sa pamamagitan ng pag-alis ng mga sintomas tulad ng pamamaga at pamumula. Ito ay nabibilang sa isang uri ng gamot na kilala bilang corticosteroids. Nasa isang klase ng mga gamot ang Rimexolone ophthalmic na tinatawag na corticosteroids. Pinipigilan nito ang mga proseso sa katawan na nagdudulot ng pamamaga. Samakatuwid, ang pamamaga at sakit ng pamamaga na kondisyon ay nababawasan. ...

Side Effect:

Maaaring maransan kapag inilagay mo ang gamot na ito ang pananakit o mahapding pakiramdam ng mga mata sa loob ng 1 hanggang 2 minuto at ang pansamantalang malabo na paningin. Sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala. Tandaan na inireseta ng iyong doktor ang gamot na ito dahil alam niya na ang pakinabang sa iyo ay mas malaki kaysa sa peligro sa mga epekto nito. Walang malubhang epekto ang karamihan sa mga tao na gumagamit ng gamot na ito. Ang paggamit ng gamot na ito ng pangmatagalan na panahon o sa mataas na dosis ay maaaring maging sanhi ng mga seryosong problema sa mata tulad ng mataas na presyon sa loob ng mga mata at cataract. Sabihin agad sa iyong doktor kung anuman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto na nangyari: mga problema sa paningin, sakit sa mata. Maaaring takpan ang mga palatandaan ng impeksyon sa mata ang gamot na ito. Posibleng magbigay ito ng mas mataas na peligro na magkaroon ng impeksyon sa mata, lalo na sa matagal na paggamit. Iulat ang anumang bago o lumalalang sintomas tulad ng paglabas ng mata / pamamaga / pamumula, mga problema sa paningin, o walang pagpapabuti ng iyong kasalukuyang kalagayan sa mata. Kailangang ayusin ng iyong doktor ang iyong paggamot. Kung alinman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto na nangyari: sakit ng ulo, pagkahilo sabihin agad sa iyong doktor. Bihira lang ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi bago gamitin ang rimexolone. Huwag gumamit ng iba pang mga pamatak sa mata o gamot sa mata sa panahon ng paggamit na may rimexolone ophthalmic nang hindi kinakausap muna ang iyong doktor. Ipaalam sa iyong doktor kung gumagamit ka ng gamot sa oral steroid tulad ng prednisone, methylprednisolone, hydrocortisone at iba pa bago gamitin ang gamot na ito,. Maaari ring makipag-ugnay sa rimexolone ophthalmic ang mga gamot maliban sa mga nakalista ditto. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na sa: mga impeksyon sa mata, cataract, glaucoma, malubhang nearsightedness (myopia), diabetes. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...