Ringers - lactated ringers solution - intravenous


Baxter International | Ringers - lactated ringers solution - intravenous (Medication)


Desc:

Ang mga ringer ay isang intravenous (IV) na solusyon na ginagamit upang matustusan ang tubig at electrolytes sa katawan tulad ng calcium, potassium, sodium, chloride, mayroon o walang calories (dextrose), sa katawan. Ibigay ang gamot na ito sa pamamagitan ng isang ugat (IV), base sa itinuro ng iyong doktor. Nakabatay ang dosissa iyong kondisyong medikal at tugon sa gamutan. Maaari itong magamit bilang isang solusyon sa paghahalo o ihalo para sa iba pang mga gamot na IV. ...

Side Effect:

Kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto na nangyari: lagnat, problema sa paghinga, pamamaga sabihin agad sa iyong doktor. Makipag-ugnayan sa iyong doktor o parmasyutiko kung napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi nakalista sa itaas. Maaaring mangyari ang pamumula o sakit sa lugar ng pinag-iniksyon. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Ipaalam lahat sa iyong doktor ang mga ineresetang at hindi ineresetang gamot na gamot na maaari mong gamitin, lalo na sa: mga tabletas sa tubig kabilang ang furosemide, hydrochlorothiazide, corticotropin (adrenocorticotropic hormone), corticosteroids (e. G. , Prednisone, hydrocortisone), digoxin. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor ang iyong mga naransang kondisyong medikal, lalo na sa: diabetes, mga problema sa puso, mga problema sa bato, mga problema sa atay, mataas na antas ng potassium (hyperkalemia), mataas na antas ng sodium (hypernatremia), mga problema sa acid o base halimbawa ay acidosis, alkalosis, pamamaga (edema), mga alerdyi lalo na ang mga allergy sa gamot. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...